21 kwietnia 2017

Wyrok Sądu Najwyższego w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko lekarzowi

21 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystne dla klienta kancelarii BFP orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sprawa dotyczy lekarza ginekologa obwinionego m.in. o to, że w trakcie pobytu w szpitalu pacjentki w bliźniaczej ciąży wysokiego ryzyka nie dołożył należytej staranności w opiece nad pacjentką, co w konsekwencji doprowadziło do obumarcia ciąży.

21 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystne dla klienta kancelarii BFP orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sprawa dotyczy lekarza ginekologa obwinionego m.in. o to, że w trakcie pobytu w szpitalu pacjentki w bliźniaczej ciąży wysokiego ryzyka nie dołożył należytej staranności w opiece nad pacjentką, co w konsekwencji doprowadziło do obumarcia ciąży. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska kancelarii BFP, że Naczelny Sąd Lekarski naruszył przepisy postępowania, w tym w szczególności nie odniósł się do konkretnych zarzutów pokrzywdzonej pacjentki przedstawionych w odwołaniu od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że wprawdzie nie wymaga się od sądów dyscyplinarnych rygorystycznego spełniania wymagań dotyczących sposobu formułowania uzasadnień, jednak nie oznacza to, że uzasadnienia sądów dyscyplinarnych nie muszą spełniać żadnych wymogów ustawowych. Zarzuty pokrzywdzonej sformułowane w odwołaniu od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego dotyczyły między innymi braku wskazania w uzasadnieniu, dlaczego Sąd ten wydając orzeczenie, w którym uznał obwinionego lekarza za niewinnego zarzucanych mu przewinień zawodowych, pominął ustalenia biegłego, który w sposób jednoznaczny wskazał przyczynę obumarcia ciąży oraz uznał, że obwiniony lekarz ponosi za to odpowiedzialność, a przyjął opinię innego biegłego, który przyjął, że przyczyny obumarcia ciąży nie ustalono. Naczelny Sąd Lekarski nie dokonał oceny, jakiego znaczenia nadać pierwszej z ww. opinii, a nadto przyjął, że ustalenie przyczyny zgonu płodów jest w niniejszej sprawie bez znaczenia. Sąd Najwyższy przychylił się również do stanowiska kancelarii, że Naczelny Sąd Lekarski powinien był ocenić, jakie obowiązki ciążyły na obwinionym wobec pokrzywdzonej pacjentki oraz czy bierne zachowanie lekarza wobec pokrzywdzonej było prawidłowe – oceny tej bowiem zaniechały sądy lekarskie obu instancji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Naczelny Sąd Lekarski będzie ponownie rozpoznawał niniejszą sprawę, tj. po raz drugi rozpozna odwołanie pokrzywdzonej od niekorzystnego dla niej Orzeczenia Sądu Lekarskiego.

Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Anna Miśtal-Kluś

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.