12 kwietnia 2018

Śmierć matki po cięciu cesarskim

Kancelaria BFP prowadzi sprawę o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę dla najbliższych członków rodziny tragicznie zmarłej pacjentki. W przedmiotowej sprawie doszło do zgonu pacjentki zaledwie kilka godzin po zakończeniu zabiegu cięcia cesarskiego, w wyniku wstrząsu krwotocznego.
Pośmiertnie w brzuchu pacjentki stwierdzono około 2 litry krwi. Można więc przypuszczać, że doszło do błędu lekarskiego.

Oprócz postępowania cywilnego, które jest obecnie w toku, Kancelaria reprezentuje Klientów także w toczącym się postępowaniu karnym. Po przeprowadzeniu szeregu dowodów, w tym także z opinii biegłych, postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a to wydaniem przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Kancelaria wraz z Klientami nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem, w szczególności przez wzgląd na odmienną od dokonanej przez Prokuratora ocenę dowodów z opinii biegłych. W związku z powyższym Kancelaria sporządziła zażalenie na postanowienie o umorzeniu, które zostało rozpoznane przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.
Po wnikliwym przeanalizowaniu całokształtu okoliczności sprawy, Sąd nie zgodził się z postanowieniem Prokuratora o umorzeniu śledztwa. Zdaniem Sądu, w sprawie zachodzi potrzeba dalszego wyjaśnienia niektórych okoliczności, w szczególności w świetle wydanych opinii biegłych. Zażalenie zostało zatem uwzględnione.

Jest to niewątpliwie sukces Kancelarii oraz Klientów, albowiem Prokurator prowadzący sprawę będzie zobligowany aby raz jeszcze, tym razem bardziej wnikliwie, przyjrzeć się sprawie, w tym ewentualnie przeprowadzić dalsze dowody, które mogą doprowadzić do wniesienia w sprawie aktu oskarżenia.
 

Inne wygrane sprawy