16 kwietnia 2018

Wysokie odszkodowanie za wypadek drogowy z udziałem Amerykanów

Kancelaria BFP prowadzi sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu ofiar wypadku samochodowego, do którego doszło w lutym 2017 roku w Polsce, w okolicach Radomska. Poszkodowanymi w tym wypadku byli obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, członkowie amerykańskiego zespołu muzycznego.
Kancelaria reprezentuje łącznie siedmiu Poszkodowanych w wypadku. Postępowanie karne, w którym również udzielaliśmy pomocy prawnej, zakończyło się wyrokiem skazującym przeciwko sprawcy wypadku. W międzyczasie toczyły się negocjacje z zakładem ubezpieczeń, w wyniku których dobrowolnie pokryte zostały szkody majątkowe, w tym w szczególności w związku z koniecznością przerwania i odwołania europejskiej trasy koncertowej zespołu, i wynikającymi z tego utraconymi dochodami, a także w związku ze zniszczeniem sprzętu muzyków w wyniku wypadku. Odszkodowania za straty materialne w poszczególnych sprawach sięgały dla każdego z poszkodowanych kwot w granicach 40.000 USD - 60.000 USD.
Nadto, w odniesieniu do niektórych Poszkodowanych, w wyniku prowadzonych przez Kancelarię BFP negocjacji, ubezpieczyciel zapłacił także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Konsekwencje wypadku były dla poszczególnych Poszkodowanych bardzo zróżnicowane. Wynegocjowane przez Kancelarię kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę to od 25.000 USD do 80.000 USD dla każdego z poszkodowanych pasażerów.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Klienci uzyskają godziwą rekompensatę za doznaną szkodę i krzywdę, z pominięciem wieloletniej i kosztownej batalii sądowej. W odniesieniu natomiast do pozostałych Poszkodowanych, Kancelaria kontynuuje starania zmierzające do polubownego uzyskania na nich rzecz adekwatnego odszkodowania za wypadek drogowy.

Inne wygrane sprawy