29 maja 2018

Wewnątrzmaciczna śmierć dziecka – ugoda sądowa

Kolejna z naszych spraw zakończona na drodze ugody. Tym razem z ubezpieczycielem szpitala. Kancelaria reprezentowała Klientów - rodziców dziecka, które tragicznie zmarło w łonie matki w ostatnim okresie ciąży.
Pacjentka zgłosiła się do szpitala zaniepokojona osłabieniem ruchów płodu. Została przyjęta na oddział, po czym wykonany został zapis KTG. Nie był on prawidłowy - charakteryzowała go przede wszystkim zawężona oscylacja tętna płodu, a także brak akceleracji. Pomimo tego, dopiero po kilku godzinach podjęto dalsze czynności, a to wykonano badanie USG. Niestety jednak nie wykorzystano w tym badaniu techniki kolorowego Dopplera, w celu zbadania przepływów w naczyniach płodu (pomimo, że aparat posiadał taką funkcję). Jak się okazało, opiekujący się pacjentką lekarz nie czuł się na siłach by dokonać oceny przepływów; jednocześnie zaniechał wezwania lekarza, który posiadał odpowiednie umiejętności. Zamiast tego wykonano kolejne badanie KTG, które ponownie wykazało zawężoną oscylację oraz brak akceleracji. Zbliżała się noc, wobec czego zdecydowano się pozostawić pacjentkę na oddziale do rana, kiedy to miały zostać podjęte dalsze decyzje.
Niestety, podczas porannego badania KTG, położna nie była już w stanie wysłuchać tętna dziecka. Po wezwaniu lekarza dyżurnego, wykonane zostało badanie USG, które potwierdziło zgon wewnątrzmaciczny.

Zszokowani i zrozpaczeni rodzice zdecydowali się natychmiast zgłosić do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Postępowanie w tym zakresie jest obecnie nadal w toku, w międzyczasie natomiast nasza kancelaria zgłosiła roszczenia Klientów do szpitala oraz do jego ubezpieczyciela.

Negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem, zaowocowały osiągnięciem satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Nasi Klienci na drodze ugody otrzymali zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią swojego dziecka w wysokości po 105.000,00 zł, tj. łącznie 210.000,00 zł. Tak zawarta ugoda doprowadziła zatem do całkowitego rozwiązania sporu pomiędzy stronami, bez konieczności wieloletniego procesu sądowego.

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..