29 maja 2018

Wewnątrzmaciczna śmierć dziecka – ugoda sądowa

Kolejna z naszych spraw zakończona na drodze ugody. Tym razem z ubezpieczycielem szpitala. Kancelaria reprezentowała Klientów - rodziców dziecka, które tragicznie zmarło w łonie matki w ostatnim okresie ciąży.
Pacjentka zgłosiła się do szpitala zaniepokojona osłabieniem ruchów płodu. Została przyjęta na oddział, po czym wykonany został zapis KTG. Nie był on prawidłowy - charakteryzowała go przede wszystkim zawężona oscylacja tętna płodu, a także brak akceleracji. Pomimo tego, dopiero po kilku godzinach podjęto dalsze czynności, a to wykonano badanie USG. Niestety jednak nie wykorzystano w tym badaniu techniki kolorowego Dopplera, w celu zbadania przepływów w naczyniach płodu (pomimo, że aparat posiadał taką funkcję). Jak się okazało, opiekujący się pacjentką lekarz nie czuł się na siłach by dokonać oceny przepływów; jednocześnie zaniechał wezwania lekarza, który posiadał odpowiednie umiejętności. Zamiast tego wykonano kolejne badanie KTG, które ponownie wykazało zawężoną oscylację oraz brak akceleracji. Zbliżała się noc, wobec czego zdecydowano się pozostawić pacjentkę na oddziale do rana, kiedy to miały zostać podjęte dalsze decyzje.
Niestety, podczas porannego badania KTG, położna nie była już w stanie wysłuchać tętna dziecka. Po wezwaniu lekarza dyżurnego, wykonane zostało badanie USG, które potwierdziło zgon wewnątrzmaciczny.

Zszokowani i zrozpaczeni rodzice zdecydowali się natychmiast zgłosić do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Postępowanie w tym zakresie jest obecnie nadal w toku, w międzyczasie natomiast nasza kancelaria zgłosiła roszczenia Klientów do szpitala oraz do jego ubezpieczyciela.

Negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem, zaowocowały osiągnięciem satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Nasi Klienci na drodze ugody otrzymali zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią swojego dziecka w wysokości po 105.000,00 zł, tj. łącznie 210.000,00 zł. Tak zawarta ugoda doprowadziła zatem do całkowitego rozwiązania sporu pomiędzy stronami, bez konieczności wieloletniego procesu sądowego.

Inne wygrane sprawy