14 sierpnia 2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Polegają one na sfinansowaniu ze środków małoletniego kosztów terapii komórkami macierzystymi oraz kosztów zakupu samochodu.
Dziecko dysponuje własnymi środkami finansowymi dzięki zawartej wcześniej ugodzie w sprawie o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W procesie cywilnym i w negocjacjach ugody małoletni poszkodowany był reprezentowany przez naszą kancelarię.

Chłopiec wskutek błędu okołoporodowego cierpi na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę. Wymaga nieustannego leczenia i rehabilitacji. Terapia komórkami macierzystymi jest kosztowna i wiąże się z podróżami do miasta odległego miejsca zamieszkania naszego Klienta. Z tego względu, po zakończonym sukcesem procesie cywilnym, rodzice małoletniego postanowili wystąpić do Sądu Rodzinnego o wyrażenie zgody przez ten sąd na sfinansowanie ze środków uzyskanych na podstawie ugody zarówno kosztów terapii komórkami macierzystymi, jak i kosztów zakupu samochodu. Argumentowali, że dotychczasowy, kilkunastoletni samochód nie jest dostosowany do potrzeb ich niepełnosprawnego syna. Do bagażnika nie mieszczą się wózki inwalidzkie, a w środku samochodu nie ma możliwości zamontowania specjalnego fotelika.

Sąd rodzinny wyraził zgodę, potwierdzając tym samym, że zakup samochodu jest uzasadnioną potrzebą w przypadku ciężko niepełnosprawnego dziecka. Ponoszenie przez rodziców tego typu wydatków stanowi niewątpliwie działanie na jego korzyść.

W toku postępowania przed Sądem Rejonowym pomocy prawnej udzielała Klientom Karolina Mazur.

Inne wygrane sprawy