30 września 2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych przez kancelarię BFP zadośćuczynienie w łącznej kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zamknięcia rozprawy.
Orzeczenie zapadło w związku ze zgonem 6-miesięcznej dziewczynki w wyniku błędu medycznego. Sąd w toku postępowania dowodowego ustalił ponad wszelką wątpliwość, że do śmierci małoletniej pacjentki doszło na skutek błędnego podania leków przez pielęgniarkę. Leki, które miały zostać podane doustnie, zostały podane dożylnie, co spowodowało niemal natychmiastowe zatrzymanie krążenia dziecka. Naocznym świadkiem tych wydarzeń była matka pacjentki. Po dwóch dniach od wadliwego podania leków, pomimo intensywnych działań ratunkowych, doszło do zgonu pacjentki. Stanowisko pozwanego szpitala, że śmierć dziecka mogła być spowodowana błędem medycznym i nieprawidłowym podaniem innego leku wcześniej, w innej placówce, zostało stanowczo odrzucone przez biegłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego opiniujących sprawę. W trakcie postępowania stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie postępowania personelu medycznego szpitala, które zwiększały ryzyko zakażenia wewnątrzszpitalnego pacjentów.

Powodowie, dla których zmarła była córką, wnuczką lub siostrą, doznali wielkich cierpień psychicznych na skutek utraty osoby najbliższej, ale także w wyniku późniejszego negowania przez szpital swojej odpowiedzialności za popełniony błąd. W związku z okolicznościami sprawy, Sąd uznał w przeważającej części roszczenia powodów za zasadne, w tym w całości za zasadne dochodzone zadośćuczynienie na rzecz rodziców powódki, a także koszty pogrzebu zmarłej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Rodzinę zmarłej pacjentki w procesie sądowym reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25243234,wyrok-w-glosnej-sprawie-malej-zosi-pol-miliona-za-smierc-corki.html?fbclid=IwAR0dTrIuEpjHA4VpoIQH1LYAB8AurTGBz7rCvpdFLCmN7ktc5CyYM4EfXPo

Inne wygrane sprawy

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Odklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..