30 września 2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych przez kancelarię BFP zadośćuczynienie w łącznej kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zamknięcia rozprawy.
Orzeczenie zapadło w związku ze zgonem 6-miesięcznej dziewczynki w wyniku błędu medycznego. Sąd w toku postępowania dowodowego ustalił ponad wszelką wątpliwość, że do śmierci małoletniej pacjentki doszło na skutek błędnego podania leków przez pielęgniarkę. Leki, które miały zostać podane doustnie, zostały podane dożylnie, co spowodowało niemal natychmiastowe zatrzymanie krążenia dziecka. Naocznym świadkiem tych wydarzeń była matka pacjentki. Po dwóch dniach od wadliwego podania leków, pomimo intensywnych działań ratunkowych, doszło do zgonu pacjentki. Stanowisko pozwanego szpitala, że śmierć dziecka mogła być spowodowana błędem medycznym i nieprawidłowym podaniem innego leku wcześniej, w innej placówce, zostało stanowczo odrzucone przez biegłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego opiniujących sprawę. W trakcie postępowania stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie postępowania personelu medycznego szpitala, które zwiększały ryzyko zakażenia wewnątrzszpitalnego pacjentów.

Powodowie, dla których zmarła była córką, wnuczką lub siostrą, doznali wielkich cierpień psychicznych na skutek utraty osoby najbliższej, ale także w wyniku późniejszego negowania przez szpital swojej odpowiedzialności za popełniony błąd. W związku z okolicznościami sprawy, Sąd uznał w przeważającej części roszczenia powodów za zasadne, w tym w całości za zasadne dochodzone zadośćuczynienie na rzecz rodziców powódki, a także koszty pogrzebu zmarłej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Rodzinę zmarłej pacjentki w procesie sądowym reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25243234,wyrok-w-glosnej-sprawie-malej-zosi-pol-miliona-za-smierc-corki.html?fbclid=IwAR0dTrIuEpjHA4VpoIQH1LYAB8AurTGBz7rCvpdFLCmN7ktc5CyYM4EfXPo

Inne wygrane sprawy