05 listopada 2019

Wyrok z w sprawie pozostawionej w ciele pacjenta chusty pooperacyjnej.

W dniu 5 listopada 2019 r. przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach zostało prawomocnie zakończone postępowanie, w którym poszkodowana pacjentka reprezentowana przez kancelarię BFP uzyskała rekompensatę w wysokości 130.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, blisko 10.000,00 zł tytułem odszkodowania i blisko 400,00 zł tytułem comiesięcznej renty w związku uszczerbkiem na zdrowiu i rozstrojem zdrowia, którego doznała na skutek pozostawienia w jej organizmie chusty operacyjnej po operacji ginekologicznej.
Sąd ustalił także odpowiedzialność pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela na przyszłość. Odsetki od zasądzonych roszczeń wyniosły ponad 40.000,00 zł.

Chusta operacyjna pozostawała w ciele poszkodowanej młodej pacjentki przez okres pięciu miesięcy. Wobec zalegania chusty operacyjnej powstał rozległy stan zapalny w jamie brzusznej, wymagający resekcji wyrostka robaczkowego, a także rozległe zrosty. W tym czasie powódka, nie będąc tego świadoma, zmagała się z silnymi dolegliwościami gastrologicznymi utrudniającymi znacznie codzienne funkcjonowanie, które pozostały nasilone mimo usunięcia ciała obcego, a także innymi niespecyficznymi, ale intensywnymi dolegliwościami ze strony pozostałych narządów (jak np. układu moczowego, nerwowego czy narządu słuchu). Opiniujący w sprawie biegli, szeregu różnych specjalności, nie mieli wątpliwości, że wszystkie występujące u powódki dolegliwości były związane z przewlekłym stanem zapalnym toczącym się w organizmie powódki z powodu zalegania chusty operacyjnej. 

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy