17 stycznia 2020

Wygrany proces - cholestaza ciężarnych

Dnia 17 stycznia 2020 roku zapadł wyrok zasądzający wysokie zadośćuczynienie na rzecz Klientów kancelarii w związku ze śmiercią ich córki oraz siostry, w następstwie nieprawidłowego prowadzenia pacjentki z ciężką postacią cholestazy ciężarnych.
U powódki cholestaza ciężarnych została rozpoznana już na kilka miesięcy przed przewidywanym terminem porodu. W związku z tym rozpoznaniem powódka została przyjęta do szpitala, gdzie wdrożono leczenie farmakologiczne.. Leczenie to, choć prawidłowe, przez kilka tygodni nie przynosiło żadnych efektów - w kolejnych, regularnie wykonywanych badaniach stężenia kwasów żółciowych we krwi powódki obserwowano stałą tendencję wzrostową. Najwyższe stężenie, w ostatnim z wykonanych przed porodem badań, przekraczało 100 jednostek. Pomimo tego, z rozwiązaniem ciąży z uwagi na cholestazę czekano aż do zakończenia 36 tygodnia ciąży, obawiając się komplikacji związanych z wcześniactwem.

Decyzja co do dnia wykonania zabiegu była kilkakrotnie przekładana. W dniu, w którym zabieg ostatecznie został wykonany, zabrakło skrupulatnego monitorowania dobrostanu płodu. Również samo cesarskie cięcie trwało zdecydowanie zbyt długo. Wynikało to w znacznej mierze z zaniedbań organizacyjnych, skutkujących przedłużonym zbieraniem się zespołu operacyjnego. Niestety, wydobyte w trakcie cięcia cesarskiego dziewczynka - córka oraz siostra powodów - była już martwa.

Dowody przeprowadzone na wniosek kancelarii BFP wykazały, że ryzyko dla płodu, wynikające z wcześniactwa, było bardzo niewielkie już poczynając od zakończenia 34 tygodnia ciąży. Na tym etapie znacznie bardziej niebezpieczne dla płodu było pozostawanie w macicy, a to w związku ze szczególnie wysokimi stężeniami kwasów żółciowych we krwi matki, a także ich stałą tendencją wzrostową, niereagującą na leczenie zachowawcze. W tych okolicznościach oceniono, że prawidłowe wyważenie z jednej strony ryzyka związanego z wcześniactwem, a z drugiej z cholestazą, powinno prowadzić do wykonania cięcia cesarskiego znacznie wcześniej, niż rzeczywiście miało to miejsce, a co ze wszelkim prawdopodobieństwem pozwoliłoby na urodzenie żywego dziecka.

Sąd zasądził na rzecz powodów zadośćuczynienie w kwocie 200.000,00 zł (matka zmarłej), 150.000,00 zł (ojciec zmarłej) oraz 50.000,00 zł (małoletni brat zmarłej). Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..

25.03.2020

Apelacja w dobie koronowirusa – wygrana kancelarii BFP!

W dniu 25 marca 2020 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednym z postępowań o błąd medyczny,..

07.02.2020

880 tys. zł za błędy przy porodzie - Wyrok Sądu Apelacyjnego

Mimo przenoszonej ciąży, niepokojących wyników badań i objawów tj. małowodzie, tachykardia płodu- sugerujących,..

21.01.2020

Wysokie odszkodowanie za błąd diagnostyczny

Dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił wszystkie roszczenia..

09.01.2020

Wypadek drogowy – ugoda po latach

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku..

07.01.2020

Wieloletni proces ze szpitalem zakończony wygraną - błąd okołoporodowy

W dniu 7 stycznia 2020 roku, po 7 latach procesu, zapadł wyrok uwzględniający powództwo o zadośćuczynienie,..

10.12.2019

Kolejny korzystny wyrok w sprawie nieprawidłowo prowadzonego porodu

Dnia 10 grudnia 2019 roku zapadł wyrok uwzględniający w znacznej mierze powództwo o zadośćuczynienie,..

29.11.2019

Wygrana kancelarii BFP przed Sądem Najwyższym

Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez kancelarię BFP w imieniu..