17 stycznia 2020

Wygrany proces - cholestaza ciężarnych

Dnia 17 stycznia 2020 roku zapadł wyrok zasądzający wysokie zadośćuczynienie na rzecz Klientów kancelarii w związku ze śmiercią ich córki oraz siostry, w następstwie nieprawidłowego prowadzenia pacjentki z ciężką postacią cholestazy ciężarnych.
U powódki cholestaza ciężarnych została rozpoznana już na kilka miesięcy przed przewidywanym terminem porodu. W związku z tym rozpoznaniem powódka została przyjęta do szpitala, gdzie wdrożono leczenie farmakologiczne.. Leczenie to, choć prawidłowe, przez kilka tygodni nie przynosiło żadnych efektów - w kolejnych, regularnie wykonywanych badaniach stężenia kwasów żółciowych we krwi powódki obserwowano stałą tendencję wzrostową. Najwyższe stężenie, w ostatnim z wykonanych przed porodem badań, przekraczało 100 jednostek. Pomimo tego, z rozwiązaniem ciąży z uwagi na cholestazę czekano aż do zakończenia 36 tygodnia ciąży, obawiając się komplikacji związanych z wcześniactwem.

Decyzja co do dnia wykonania zabiegu była kilkakrotnie przekładana. W dniu, w którym zabieg ostatecznie został wykonany, zabrakło skrupulatnego monitorowania dobrostanu płodu. Również samo cesarskie cięcie trwało zdecydowanie zbyt długo. Wynikało to w znacznej mierze z zaniedbań organizacyjnych, skutkujących przedłużonym zbieraniem się zespołu operacyjnego. Niestety, wydobyte w trakcie cięcia cesarskiego dziewczynka - córka oraz siostra powodów - była już martwa.

Dowody przeprowadzone na wniosek kancelarii BFP wykazały, że ryzyko dla płodu, wynikające z wcześniactwa, było bardzo niewielkie już poczynając od zakończenia 34 tygodnia ciąży. Na tym etapie znacznie bardziej niebezpieczne dla płodu było pozostawanie w macicy, a to w związku ze szczególnie wysokimi stężeniami kwasów żółciowych we krwi matki, a także ich stałą tendencją wzrostową, niereagującą na leczenie zachowawcze. W tych okolicznościach oceniono, że prawidłowe wyważenie z jednej strony ryzyka związanego z wcześniactwem, a z drugiej z cholestazą, powinno prowadzić do wykonania cięcia cesarskiego znacznie wcześniej, niż rzeczywiście miało to miejsce, a co ze wszelkim prawdopodobieństwem pozwoliłoby na urodzenie żywego dziecka.

Sąd zasądził na rzecz powodów zadośćuczynienie w kwocie 200.000,00 zł (matka zmarłej), 150.000,00 zł (ojciec zmarłej) oraz 50.000,00 zł (małoletni brat zmarłej). Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..