23 czerwca 2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w Przemyślu zasądził na rzecz żony zmarłego w trakcie hospitalizacji pacjenta 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 30.000,00 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zwrotu kosztów pogrzebu. Wszystkie kwoty zostały zasądzone z odsetkami, począwszy od zawezwania szpitala do próby ugodowej w 2015 r.
Żona zmarłego pacjenta zarzucała szpitalowi niewłaściwą diagnostykę i leczenie swojego męża, wskutek czego doszło do pęknięcia tętniaka rozwarstwiającego aorty i jego zgonu.

Szpital od początku kwestionował swoją odpowiedzialność i bezzasadnie odmawiał żonie zmarłego pacjenta udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna została wydana żonie zmarłego dopiero po interwencji Rzecznika Praw Pacjenta.

W procesie sądowym opiniująca w sprawie biegła z zakresu kardiologii nie miała żadnych wątpliwości, że postępowanie diagnostyczno-lecznicze personelu medycznego szpitala wobec pacjenta było nieprawidłowe, a konsekwencją nieprawidłowych działań personelu medycznego był zgon pacjenta. Biegła wyjątkowo jasno i stanowczo przedstawiła swoją ocenę, precyzyjnie umotywowała wnioski, dbając o najdrobniejsze szczegóły dokładnie wyjaśnia wszystkie sporne okoliczności sprawy.

Dla szpitala oraz jego ubezpieczyciela opinia jednak była nierzetelna i niewystarczająca, aby uznać odpowiedzialność odszkodowawczą, konsekwentnie była kwestionowana, mimo złożenia przez biegłą opinii uzupełniających. Opinię w sprawie wydał więc kolejny biegły, tym razem z zakresu kardiochirurgii. Biegły kardiochirurg również nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że diagnostyka i leczenie pacjenta nie było prawidłowe, a konsekwencją nieprawidłowości był zgon pacjenta.

Szpital i jego ubezpieczyciel i tą opinię kwestionowali, odmawiając uznania odpowiedzialności odszkodowawczej i ugodowego zakończenia sprawy.

Wyrok w sprawie został ogłoszony w dniu 22 czerwca 2020 r., nie jest prawomocny.
Postępowanie sądowe prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...