23 września 2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych przez kancelarię BFP Poszkodowany został przywieziony do szpitala przez ZMR z charakterystycznymi objawami, które skłoniły rodzinę pacjenta do podejrzewania występowania tętniaka aorty.
Niestety zarówno objawy występujące u pacjenta oraz zaniepokojenie jego rodziny, zostały zignorowane przez personel medyczny. Doszło do wielogodzinnego opóźnienia w diagnostyce pacjenta. Chorego przekazano do szpitala o wyższym stopniu referencyjności zbyt późno. Jego stan zdrowia był już krytyczny i pomimo niezwłocznie przeprowadzonej operacji, pacjent zmarł.

Postępowanie przedsądowe nie doprowadziło do porozumienia. Po w wniesieniu przez nas pozwu i przesłuchaniu świadków pozwani przystąpili do rozmów ugodowych. Na mocy ugody sądowej na rzecz poszkodowanych wypłacono kwotę 350.000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej. Ważnym elementem ugody były też przeprosiny skierowane do rodziny zmarłego.

Ugoda zakończyła trwający blisko 3 lata proces.

Poszkodowanych w procesie reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy