14 października 2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie sprawy dotyczące błędów medycznych, udzielona została pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego.
Na prośbę klientki kancelaria BFP sporządziła odwołanie od decyzji odmawiającej przyznanie córce klientki świadczenia pielęgnacyjnego. W efekcie uzyskano pozytywną decyzję organu odwoławczego.
Córce klientki przyznano świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad klientką legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkowie składu orzekającego organu odwoławczego podzielili zarzuty kancelarii BFP, że odmowa świadczenia jest w tym przypadku niezgodna z prawem. W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in., że organy administracyjne orzekające w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych opiekunowi osoby niepełnosprawnej powinny uwzględniać postulat jednakowego traktowania osób niepełnosprawnych, bez różnicowania przysługujących im praw z uwagi na moment powstania niepełnosprawności wobec uznania za niekonstytucyjny art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na potrzebę stosowania przy interpretacji art. 17 ust. 5 pkt. 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych wykładni celowościowej, systemowej oraz prokonstytucyjnej.

Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. Pomocy prawnej udzielała w tej sprawie mec. Iwona Świętek -Wołosiuk, prowadząca dla klientki również procesy o błąd medyczny.

Inne wygrane sprawy