16 października 2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano artroskopię kolana, w związku z bólem, jaki występował u niej po (zaleczonym już) urazie. Celem artroskopii miała być wyłącznie dokładna ocena i ewentualnie usunięcie przyczyny bólu. Mimo to podczas zabiegu wykonano także przecięcie troczków bocznych rzepki.
Szybko okazało się, że w przypadku powódki, cierpiącej na chorobę genetyczną (manifestującą się między innymi przeprostami w stawach, kilkukrotnie demonstrowanych przez powódkę podczas wizyt lekarskich) przecięcie troczków spowodowało zmianę ustawienia rzepki – które, jakkolwiek nietypowe anatomicznie, w przypadku powódki występowało od urodzenia, było fizjologiczne i naturalne. W efekcie kolano powódki stało się zupełnie niestabilne; powódka nie mogła chodzić, a nawet poruszać się o kulach; nie mogła również poddawać się rehabilitacji.

Powódka zmuszona była na nowo rozpocząć diagnostykę i walkę o powrót do zdrowia. W tym celu konsultowała się zarówno ze specjalistami szpitala, w którym doszło do operacji, jak i z Ministerstwem Zdrowia oraz Wojewódzkim i Krajowym Konsultantem w dziedzinie Ortopedii. Ostatecznie konsultanci zalecili powódce operację odtworzenia przeciętych troczków bocznych rzepki, uprzedzając ją jednak równocześnie o ryzyku niepowodzenia takiego zabiegu. Powódka poddała się sugerowanej jej operacji; jakkolwiek przebiegła ona bez powikłań, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Stan sprawności powódki się nie poprawił; powódka jest osobą trwale niepełnosprawną – porusza się wyłącznie w obrębie mieszkania, a przy tym niezdolną do pracy i cierpiącą.

W tych okolicznościach Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie i odszkodowanie
w kwocie ok. 220 tys. zł, skapitalizowaną rentę w kwocie około 120 tys. zł, a nadto miesięczną rentę bieżącą oraz ustalił odpowiedzialność pozwanego szpitala na przyszłość. Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowaną pacjentkę reprezentowały mec. Jolanta Budzowska i mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...