11 grudnia 2020

Rekompensata za poparzenie pacjenta

Ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił częściowe zadośćuczynienie i odszkodowanie za poparzenie pacjenta. Do poparzenia naszej Klientki doszło w znanej klinice zajmującej się medycyną estetyczną.
Poszkodowana pacjentka doznała poważnej szkody na zdrowiu na skutek błędów popełnionych w trakcie przygotowania do zabiegu chirurgii estetycznej. Na początkowym etapie operacji doszło do pożaru stołu operacyjnego, co spowodowało znaczne poparzenie ciała pacjentki. Pomimo wdrożonego intensywnego leczenia oraz rehabilitacji, poszkodowana po upływie ponad 1,5 roku od zdarzenia w dalszym ciągu nie wróciła do wyglądu i sprawności sprzed wypadku.

Po skierowaniu do niego wezwania do zapłaty, Ubezpieczyciel placówki medycznej wypłacił na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 75,000.00 zł jako zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za poparzenie pacjenta. Dokonanie wypłaty przez ubezpieczyciela nie zamyka możliwości dochodzenia dalszej kwoty rekompensaty – na drodze sądowej lub pozasądowej, a pozwala na szybsze wyrównanie szkód doznanych przez pacjenta.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy