12 stycznia 2021

Ugoda – błąd w rozpoznaniu raka

W styczniu 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach, na stosunkowo wczesnym etapie postępowania sądowego, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości 230.000,00 zł.
Błąd lekarza: Błędne rozpoznanie dokonane na podstawie badania histopatologicznego.

Wcześniej, w drodze postępowania przedsądowego, poszkodowany pacjent otrzymał rekompensatę w wysokości ponad 33.000,00 zł.

Łącznie w sprawie wypłacono zatem ponad 263.000,00 zł.

Przyczynę wszczęcia postępowania odszkodowawczego w sprawie stanowił błąd histopatologiczny wyciętego u poszkodowanego pacjenta guza szyi. Pacjentowi niepotrzebnie usunięto zupełnie zdrową tarczycę. Konsekwencją błędu była jednak nie tylko konieczność leczenia substytucyjnego preparatami hormonów tarczycy, ale także komplikacje w dalszym procesie leczenia pacjenta.

Poszkodowanego pacjenta reprezentowała mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy