01 kwietnia 2021

Wadliwa teleporada – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W omawianej sprawie we wrześniu 2020 r. nasza klientka otrzymała wypłatę od ubezpieczyciela placówki medycznej w wysokości blisko 90 tys. zł w związku z błędnym przepisaniem leku podczas teleporady odbywającej się w trakcie epidemii COVID-19, co spowodowało wstrząs anafilaktyczny u pacjentki, skutkujący trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
O sprawie informowaliśmy tutaj.
W naszej ocenie dokonane wówczas płatności nie stanowiły odpowiedniego zadośćuczynienia doznanej przez poszkodowaną krzywdy. W wyniku kolejnych działań podjętych przez kancelarię BFP, na rzecz poszkodowanej w marcu 2021 r. wypłacono dalszą kwotę 160 tys. zł zadośćuczynienia, kwotę około 22 tys. zł tytułem odszkodowania i skapitalizowanej renty, a także ubezpieczyciel przyjął na siebie obowiązek płatności comiesięcznej renty w wysokości ponad 2 tys. zł. Łącznie zatem uzyskaliśmy na rzecz poszkodowanej ponad 270 tys. zł rekompensaty w toku postępowania przedprocesowego. Celem naprawienia szkody w pełnej wysokości i uzyskania dodatkowych kwot na rzecz pacjentki, w sprawie wytoczono powództwo o zapłatę i ustalenie, które obecnie jest w toku.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy