19 maja 2021

100 tys. zł. za prawa pacjenta

Wyrokiem z dnia 18 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz dwójki Klientów Kancelarii zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w łącznej kwocie 100.000 zł. Warto podkreślić, że jest to rekordowe zadośćuczynienie za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością.

Pacjentem, który wystąpił do Sądu z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia, był młody mężczyzna, który w ramach pakietu premium korzystał z komercyjnej opieki zdrowotnej świadczonej przez jedną z wiodących prywatnych grup medycznych w Polsce.

W ciągu kilku miesięcy odbył wielokrotne wizyty i konsultacje lekarskie, spowodowane dolegliwościami bólowymi brzucha, wymiotami, biegunką, raptownym zwiększeniem obwodu brzucha, a także nagłym spadkiem wagi. Pomimo niepokojących objawów oraz wielokrotnych specjalistycznych konsultacji lekarskich, personel medyczny pozwanej placówki nie zareagował prawidłowo i nie poszerzył diagnostyki, nie zlecił też odpowiednich badań. Podkreślenia wymaga, że poszkodowany pacjent miał w ramach abonamentu gwarantowany dostęp do najlepszych specjalistów i nieograniczony panel badań.

Po czterech miesiącach bezskutecznego poszukiwania pomocy medycznej w podmiocie leczniczym, w którym miał wykupiony abonament na leczenie komercyjne, pacjent trafił w końcu na SOR jednego z krakowskich szpitali. Tam zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka w stadium nieoperacyjnym.

Pozwem skierowanym przeciwko lekarzowi oraz placówce udzielającej świadczeń medycznych, pacjent domagał się zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielanych z należytą starannością, a także prawa pacjenta do poszanowania godności.
Motywem działania pacjenta była chęć napiętnowania sposobu traktowania z jakim spotkał się podczas leczenia w ramach abonamentu komercyjnego. W jego leczeniu nie było ciągłości, trafiał do co rusz innych lekarzy, którzy nie wyciągali wniosków z jego historii choroby i wizyt, a także oszczędnie zlecali badania diagnostyczne, mimo wskazań do ich przeprowadzenia.

Podkreślenia wymaga, że pacjent zdawał sobie sprawę z faktu, że nawet prawidłowe leczenie w jego przypadku prawdopodobnie nie zapobiegłoby jego śmierci, z uwagi na stan zaawansowania choroby i agresywny typ raka. Stąd pozew nie był pozwem o błąd lekarski, którego skutkiem miałaby być szkoda na zdrowiu.

Powód w trakcie procesu zmarł, a w jego miejsce wstąpili żona oraz syn, na rzecz których Sąd zasądził zadośćuczynienie, o które wystąpił pierwotnie pacjent.

Sąd podzielił argumentacją pełnomocnika powodów i podkreślił, że w przedmiotowej sprawie doszło do rażącego naruszenia praw pacjenta, zaś gdyby pacjenta odpowiednio wcześniej zdiagnozowano i poinformowano o nieuleczalnej chorobie, to nie doznałby krzywdy związanej z niepewnością co do swojego stanu zdrowia. Miałby także czas na zaplanowanie ostatnich miesięcy swojego życia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Powodów reprezentowały Mec. Jolanta Budzowska oraz Karolina Mazur.

Inne wygrane sprawy

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..