19 maja 2021

100 tys. zł. za prawa pacjenta

Wyrokiem z dnia 18 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz dwójki Klientów Kancelarii zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w łącznej kwocie 100.000 zł. Warto podkreślić, że jest to rekordowe zadośćuczynienie za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością.

Pacjentem, który wystąpił do Sądu z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia, był młody mężczyzna, który w ramach pakietu premium korzystał z komercyjnej opieki zdrowotnej świadczonej przez jedną z wiodących prywatnych grup medycznych w Polsce.

W ciągu kilku miesięcy odbył wielokrotne wizyty i konsultacje lekarskie, spowodowane dolegliwościami bólowymi brzucha, wymiotami, biegunką, raptownym zwiększeniem obwodu brzucha, a także nagłym spadkiem wagi. Pomimo niepokojących objawów oraz wielokrotnych specjalistycznych konsultacji lekarskich, personel medyczny pozwanej placówki nie zareagował prawidłowo i nie poszerzył diagnostyki, nie zlecił też odpowiednich badań. Podkreślenia wymaga, że poszkodowany pacjent miał w ramach abonamentu gwarantowany dostęp do najlepszych specjalistów i nieograniczony panel badań.

Po czterech miesiącach bezskutecznego poszukiwania pomocy medycznej w podmiocie leczniczym, w którym miał wykupiony abonament na leczenie komercyjne, pacjent trafił w końcu na SOR jednego z krakowskich szpitali. Tam zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka w stadium nieoperacyjnym.

Pozwem skierowanym przeciwko lekarzowi oraz placówce udzielającej świadczeń medycznych, pacjent domagał się zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielanych z należytą starannością, a także prawa pacjenta do poszanowania godności.
Motywem działania pacjenta była chęć napiętnowania sposobu traktowania z jakim spotkał się podczas leczenia w ramach abonamentu komercyjnego. W jego leczeniu nie było ciągłości, trafiał do co rusz innych lekarzy, którzy nie wyciągali wniosków z jego historii choroby i wizyt, a także oszczędnie zlecali badania diagnostyczne, mimo wskazań do ich przeprowadzenia.

Podkreślenia wymaga, że pacjent zdawał sobie sprawę z faktu, że nawet prawidłowe leczenie w jego przypadku prawdopodobnie nie zapobiegłoby jego śmierci, z uwagi na stan zaawansowania choroby i agresywny typ raka. Stąd pozew nie był pozwem o błąd lekarski, którego skutkiem miałaby być szkoda na zdrowiu.

Powód w trakcie procesu zmarł, a w jego miejsce wstąpili żona oraz syn, na rzecz których Sąd zasądził zadośćuczynienie, o które wystąpił pierwotnie pacjent.

Sąd podzielił argumentacją pełnomocnika powodów i podkreślił, że w przedmiotowej sprawie doszło do rażącego naruszenia praw pacjenta, zaś gdyby pacjenta odpowiednio wcześniej zdiagnozowano i poinformowano o nieuleczalnej chorobie, to nie doznałby krzywdy związanej z niepewnością co do swojego stanu zdrowia. Miałby także czas na zaplanowanie ostatnich miesięcy swojego życia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Powodów reprezentowały Mec. Jolanta Budzowska oraz Karolina Mazur.

Inne wygrane sprawy

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...