24 czerwca 2021

Ponad 220.000 złotych zadośćuczynienia – spóźnione cesarskie cięcie i utrata macicy

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz poszkodowanej powódki kwotę 224.000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za czas procesu za krzywdę doznaną przez powódkę na skutek uszkodzenia ciała i utraty macicy.
Powódka – klientka kancelarii BFP, będąca w swojej pierwszej ciąży, zgłosiła się do pozwanego szpitala z powodu rozpoczynającego się porodu. Poród był prowadzony siłami natury, jednak nie postępował prawidłowo. W ocenie biegłego ginekologa-położnika, który sporządził w przedmiotowym postępowaniu kilka opinii na zlecenie Sądu, II okres porodu u powódki trwał zbyt długo, a cięcie cesarskie wykonano o półtorej godziny za późno, co sprzyjało atonii (patologicznemu rozkurczeniu) macicy i uszkodzeniu jej tkanek, a w konsekwencji skutkowało krwotokiem i koniecznością wykonania histerektomii (usunięcia macicy). Tym samym powódka stała się nieodwracalnie bezpłodna.

Sąd Apelacyjny zasądził również na rzecz powódki odszkodowanie, które stanowi zwrot jej wydatków poniesionych za konsultacje u psychologa i terapię psychologiczną, które powódka przeszła po porodzie.

Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy