30 września 2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki – młodej kobiety, dotkniętej ciężkimi skutkami zakażenia miejsca operowanego. Pacjentka ta w dorosłym wieku zdecydowała się na operację ortopedyczną, która miała doprowadzić do wyprostowania i wydłużenia skróconej (od dzieciństwa) nogi.
Zapewniano ją, że operacja będzie miała charakter „kosmetyczny” i po krótkim okresie rekonwalescencji pacjentka wróci do pełnej sprawności.

Wkrótce po operacji ujawniło się jednak zakażenie gronkowcem, które, nieprawidłowo diagnozowane i leczone, rozwinęło się tak bardzo, że doprowadziło do trwałej niepełnosprawności pacjentki. Pacjentka bardzo cierpiała, wymagała wielomiesięcznej hospitalizacji, długiego leczenia, szeregu kolejnych zabiegów chirurgicznych i uciążliwej rehabilitacji; nigdy jednak mimo to nie odzyskała sprawności sprzed operacji.

Oceniwszy szkodę i krzywdę naszej Klientki Sąd zasądził na jej rzecz kwotę 420 000 zł, a także rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowaną reprezentowała w procesie mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy