14 grudnia 2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Sprawa dotyczyła wypadku komunikacyjnego z listopada 2018 roku. W wyniku upadku w autobusie z powodu gwałtownego hamowania kierowcy, nasza klientka doznała obrażeń kończyny dolnej. Leczenie ortopedyczne było długotrwałe. Klientka nie odzyskała pełnej sprawności.
Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszej Klientki kwotę 200.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, kilkanaście tysięcy odszkodowania oraz kilkanaście tysięcy renty skapitalizowanej, a także miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dodatkowo Sąd przyznał naszej Klientce koszty zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności właściwej stawki minimalnej. Warto dodać, że w sprawie toczyło się również postępowanie likwidacyjne, w którym ubezpieczyciel wypłacił naszej Klientce dobrowolnie prawie 37.000,00 zł zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i krzywdę moralną.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że kwota zadośćuczynienia wypłacona w trakcie przedsądowego postępowania likwidacyjnego nie może być uznana za należytą rekompensatę poniesionej krzywdy przez naszą Klientkę. Dlatego zasądził dalszą kwotę zadośćuczynienia, biorąc pod uwagę długi okres leczenia i związany z nim ogrom cierpienia jakiego doznała nasza Klientka, utratę zdolności zarobkowania, a także pozbawienie dotychczasowego trybu życia.
Zasadne było również domaganie się na rzecz naszej Klientki roszczenia renty, gdyż Klientka nadal wymaga rehabilitacji i pomocy osób trzecich, a przyznana przez Sąd renta na przyszłość zdecydowanie ułatwi powrót do zdrowia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódkę w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Mazur

Inne wygrane sprawy