04 luty 2022

Ugoda z ubezpieczycielem w przypadku stomatologicznym

W styczniu 2022 r. doszło do realizacji ugody zawartej przez klientkę reprezentowaną przez naszą kancelarię z ubezpieczycielem dwójki lekarzy-dentystów. Spór w opisywanej sprawie powstał w związku z leczeniem implantologicznym pacjentki.
Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z chęcią wymiany mostu porcelanowego założonego przed laty na łuk zębowy na pojedyncze implanty. Ze względu na brak odpowiedniej diagnostyki przed przystąpieniem do zamiany, już po usunięciu mostu okazało się że wszczepienie większości implantów nie jest możliwe, ze względu na zanik kości pacjentki. Stało się tak, mimo wcześniejszych zapewnień lekarza, że będzie on w stanie dokonać wszczepienia implantów. W dalszym procesie leczenia doszło do podjęcia próby wszczepienia implantów przez drugiego z lekarzy dentystów, co również zakończyło się niepowodzeniem, a jedna ze śrub osadzonych implantów uległa pęknięciu. W wyniku tych działań oraz wielokrotnego podejmowania prób naprawy swoich wcześniejszych błędów przez lekarzy, u poszkodowanej doszło do wytworzenia się stanów zapalnych w szczęce i żuchwie, uszkodzenia korzenia zęba oraz powstania przetoki ropnej. Ponadto poszkodowana poniosła wysokie koszty leczenia naprawczego.

W tych okolicznościach sprawy, po długotrwałych negocjacjach doszło do zawarcia ugody na drodze postępowania polubownego na kwotę 73 tys. zł tytułem rekompensaty za doznane cierpienia oraz poniesione koszty leczenia.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch

Inne wygrane sprawy