17 stycznia 2022

Wysokie zadośćuczynienie za błąd okołoporodowy

W dniu 17 stycznia 2022 roku krakowski sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie małoletniego Klienta Kancelarii, który podczas porodu, w wyniku niedotlenienia macicznego doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
W wyniku zaniedbań lekarzy polegających na niewłaściwym zinterpretowaniu wyników badań KTG, nieprzeprowadzeniu dodatkowych badań diagnostycznych i wcześniejszego rozwiązania ciąży dziecko doznało mózgowego porażenia dziecięcego, ma niedowład czterokończynowy.

W trakcie procesu cywilnego zapadł także wyrok karny, w którym lekarze sprawujący opiekę nad rodzącą uznani zostali za winnych.

Po sześciu latach procesu sąd pierwszej instancji zasądził zadośćuczynienie w wysokości 850 tys. zł, którą sąd odwoławczy dwa lata później obniżył do kwoty 780 tys. zł. Zasądzone odsetki od 2016 roku od samego zadośćuczynienia wyniosły ponad 300 tys. zł. Oprócz zadośćuczynienia z odsetkami, dziecko otrzymało także kilkudziesięciotysięczne odszkodowanie oraz skapitalizowaną rentę w wysokości ponad 500 tys. zł z odsetkami, a także comiesięczną rentę w wysokości kilku tysięcy złotych. Pozwani mają też odpowiadać za szkody jakie mogą powstać w przyszłości. Łącznie na rzecz małoletniego sąd przyznał ponad 1 milion 300 tys. złotych plus kilkaset tysięcy złotych odsetek.

Wyrok jest prawomocny.

Powodów w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy