29 lipca 2021

Ciało obce – ugoda z ubezpieczycielem

W lipcu 2021 r. doszło do zawarcia ugody, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki kwotę 71.308,84 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za pozostawienie w obrębie jamy brzusznej pacjentki ciała obcego.
Gazik chirurgiczny pozostawał w organizmie pacjentki przez dwa lata, podczas których poszkodowana borykała się z nieustępującym bólem brzucha niewiadomego pochodzenia, nasilającym się podczas wykonywania podstawowych czynności fizjologicznych oraz czynności dnia codziennego. Dolegliwości spowodowały, iż poszkodowana miewała stany depresyjne, nadto pacjentka żyła w strachu, iż wyczuwany przez nią guzek w rzeczywistości może być nowotworem. Do wykrycia ciała obcego w ciele pacjentki doszło na skutek licznych prywatnych wizyt oraz badań obrazowych wykonanych z inicjatywy poszkodowanej.

W tym stanie rzeczy, po przeprowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem szpitala, doszło do zawarcia ugody, w ramach której ubezpieczyciel wypłacił na rzecz Poszkodowanej zadośćuczynienie oraz odszkodowanie w wysokości 71.308,84 zł.

Sprawę prowadziła mec. Jolanta Budzowska oraz aplikantka radcowska Aneta Mistarz.

Inne wygrane sprawy