31 marca 2022

Ugoda w sprawie krwotoku po cholecystektomii laparaskopowej

Kancelaria BFP zawarła w imieniu swojej klientki ugodę z jednym z ubezpieczycieli na kwotę ponad 125 tys. zł.
W omawianej sprawie nasza klientka została poddana w stołecznym szpitalu zabiegowi cholecystektomii laparaskopowej, tj. usunięcia pęcherzyka żółciowego. W trakcie zabiegu doszło do uszkodzenia tętnicy dochodzącej do pęcherzyka, a następnie wadliwego zaklipsowania przeciętego naczynia. W okresie pooperacyjnym stan zdrowia pacjentki uległ znacznemu pogorszeniu, co było wywołane krwotokiem wewnętrznym ze wspomnianej tętnicy. Z tych też powodów konieczne było przeprowadzenie zabiegu naprawczego, celem zaopatrzenia źródła krwawienia. W trakcie operacji naprawczej stwierdzono w jamie brzusznej pacjentki aż 3 litry krwi i skrzepów. Okazało się jednak, że w trakcie opisanej reoperacji nie zatamowano wszelkich źródeł krwawienia, wobec czego pacjentka ponownie po około 7 godzinach musiała zostać poddana kolejnemu zabiegowi. Dopiero w jego trakcie właściwie zaopatrzono wszelkie źródła krwawienia.

W wyniku tych zdarzeń pacjentka znalazła się w stanie zagrożenia życia wobec znacznej i nagłej utraty krwi, co przełożyło się na jej stan psychiczny, jak również doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z konieczności odbycia rozległych operacji.

W tym stanie zwróciliśmy się do ubezpieczyciela szpitala i wskazaliśmy na szereg błędów popełnionych w trakcie udzielania świadczeń medycznych poszkodowanej, w tym błędów operacyjnych takich jak brak prawidłowego zaklipsowania tętnicy oraz brak zaopatrzenia uszkodzeń śródoperacyjnych, błędów diagnostycznych w postaci opóźnienia rozpoznania wystąpienia krwotoku wewnętrznego, a także błędów organizacyjnych wobec braku sprawowania nadzoru śródoperacyjnego nad niedoświadczonym lekarzem przez lekarza specjalistę.

W toku postępowania likwidacyjnego znaczna część przedstawionych przez nas twierdzeń znalazła potwierdzenie w ekspertyzie medycznej sporządzonej na zlecenie ubezpieczyciela. W takim też stanie rzeczy ubezpieczyciel początkowo wypłacił niewielką kwotę tytułem bezspornej kwoty, jednakże po negocjacjach doszło do zawarcia ugody na podstawie której na rzecz poszkodowanej została wypłacona łączna kwota ponad 125 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz kosztów przyszłego leczenia.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy