24 maja 2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.
Klient BFP, pełniący funkcję lidera konsorcjum, domagał się od innego konsorcjanta zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wykonania zastępczego robót budowlanych. Możliwość wykonania zastępczego przewidziano w umowie konsorcjum, co zwalniało lidera z obowiązku uzyskania upoważnienia sądu w oparciu o art. 480 § 1 kodeksu cywilnego.

Sąd Arbitrażowy uwzględnił powództwo w całości i zasądził na rzecz Klienta BFP kwotę ponad 2 000 000 złotych!

Powoda w procesie reprezentowali mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Benedykt Fiutowski.

Inne wygrane sprawy