08 listopada 2022

Brak diagnostyki u pacjenta z krwiakiem śródmózgowym – wyrok karny

W bieżącym tygodniu zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w postępowaniu karnym, w którym kancelaria BFP reprezentowała rodzinę zmarłego pacjenta. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości w diagnostyce pacjenta, który został przywieziony do jednego ze śląskich szpitali w godzinach nocnych z raną głowy.
U pacjenta nie wykonano badań obrazowych głowy, pomimo że okoliczności powstania urazu nie były znane, a kontakt z pacjentem był utrudniony. Pacjent pozostał w szpitalu na noc, jednak nie podejmowano wówczas istotnych czynności leczniczych, a rano wypisano pacjenta do domu, mimo dalszego występowania trudności z nawiązaniem z nim kontaktu.

Stan pacjenta znacząco pogorszył się w godzinach popołudniowych tego samego dnia i wówczas został przewieziony z domu karetką pogotowia ratunkowego do innego szpitala, gdzie wdrożono pilnie diagnostykę obrazową i rozpoznano występowanie krwiaka śródmózgowego. Mimo wdrożonego leczenia, pacjent po kilku dobach hospitalizacji zmarł.

W toku przeprowadzonego postępowania karnego zostały sporządzone liczne opinie biegłych, zarówno pisemne, jak i ustne. Celem sporządzenia opinii była ocena prawidłowości lub nieprawidłowości zachowania lekarzy pełniących dyżur w szpitalu. Wspomniane opinie jednoznacznie wskazały na obowiązek przeprowadzenia u pacjenta - z takimi objawami jakie prezentował pokrzywdzony w niniejszej sprawie - badania tomografii komputerowej głowy, a także wdrożenia pilnej kontroli parametrów życiowych oraz przeprowadzenia oceny neurologicznej pacjenta. Takich działań oskarżeni lekarze nie wdrożyli, co w ocenie Sądu doprowadziło do bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia przez pacjenta, a tym samym wypełniło znamiona przestępstwa z art. 160 § 2 w zw. z § 3 k.k. Na tej podstawie Sąd uznał dwójkę lekarzy za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył wysoką karę grzywny, a także zasądził koszty postępowania na rzecz oskarżycielek posiłkowych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Pokrzywdzone w postępowaniu karnym reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy