09 listopada 2022

Kolejny sukces Kancelarii w postępowaniu karnym – sprawa wewnątrzmacicznego zgonu dziecka przekazana do dalszego prowadzenia przez prokuraturę!

W dniu 8 listopada 2022 r. Sąd uwzględnił zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nienarodzonego dziecka, co skutkowało nieumyślnym spowodowaniem śmierci tego dziecka w wyniku wdrożenia nieprawidłowego procesu diagnostyczno-leczniczego. Sąd zmienił wydane postanowienie i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia prokuraturze.
W ocenie Kancelarii prokuratura w toku śledztwa nie dokonała kluczowych dla sprawy ustaleń faktycznych, a jednocześnie przeprowadziła analizę pozyskanej opinii biegłych w sposób nieprawidłowy i niepełny. Sąd podzielił naszą argumentację i wskazał, że w sprawie przede wszystkim nie ustalono – choć na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej oraz zeznań świadków można było to uczynić – czasu, w którym nastąpiło zaburzenie tętna płodu, a co za tym idzie momentu, w którym należało podjąć działania, które pozwoliłyby na uniknięcie śmierci dziecka.

Sąd stwierdził, że opinie biegłych wydane na potrzeby postępowania przygotowawczego są niepełne i nie udzielają odpowiedzi na kluczowe zagadnienia przedmiotowej sprawy. Tym samym zdaniem sądu zasadne może być dopuszczenie dowodu z opinii innego zespołu biegłych, który wyda spójną i rzetelną ekspertyzę. Sąd rozpatrując zażalenie wziął pod uwagę przedłożoną przez Kancelarię opinię biegłego wydaną na potrzeby toczącego się w sprawie postepowania cywilnego. Wnioski płynące z przedmiotowej opinii były bowiem jednoznaczne – gdyby personel medyczny dostrzegł zagrożenie i zakończył poród w odpowiednim czasie, to dziecko z dużym prawdopodobieństwem by przeżyło.

Pokrzywdzonego zarówno w sprawie karnej jak i cywilnej reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Kolary.

Inne wygrane sprawy