04 kwietnia 2023

65.000 zł za oparzenie w czasie peelingu TCA

Wyrokiem z 30 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację strony pozwanej, utrzymując tym samym w mocy wyrok sądu I instancji.
Na podstawie zapadłych orzeczeń nasza Klientka otrzyma 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za blisko 6 lat trwania procesu w obu instancjach. Powódka uzyska również zwrot poniesionych kosztów leczenia i kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła peelingu TCA skóry dłoni, który nasza Klientka przeszła w gabinecie lekarza zajmującego się zabiegami z zakresy medycyny estetycznej. Jak wykazały opinie biegłych, zabieg został przeprowadzony niezgodnie z zaleceniami producenta i bez zachowania należytej staranności. W szczególności preparat do peelingu został pozostawiony na dłoniach naszej Klientki zbyt długo. W efekcie doszło do rozległych oparzeń skóry dłoni. Leczenie było bolesne i długotrwałe. Na dłoniach naszej Klientki pozostały blizny po oparzeniach.

Wygrana w opisanej sprawie potwierdza, że lekarze wykonujący zabiegi z zakresu kosmetologii też muszą się liczyć z odpowiedzialnością za spowodowane w czasie tych zabiegów szkody, a zasądzane w tego typu sprawach rekompensaty nie są symboliczne.

Wyroki I i II instancji są prawomocne.

Sprawę prowadziła Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Karolina Golachowska.

Inne wygrane sprawy