23 sierpnia 2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia nerwu pośladkowego.
Do zdarzenia doszło ponad 8 lat temu wskutek niewłaściwego użycia urządzenia do elektrokoagulacji podczas operacji urologicznej. Kancelaria zarzuciła placówce przede wszystkim niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu pacjentowi oraz niezachowanie należytej staranności przez personel medyczny podczas operacji. Zdaniem kancelarii poparzenie pośladka pacjenta i w rezultacie uszkodzenie nerwu pośladkowego do jakiego doszło, nie jest normalną konsekwencją schorzenia, które było przyczyną jego hospitalizacji.

W przedmiotowej sprawie powołani zostali biegli z zakresu oceny sprzętu i aparatury medycznej, neurolog oraz neurochirurg, a także biegły fizjoterapeuta i psycholog. Opinie biegłych wydane w sprawie jednoznacznie potwierdziły, że przyczyna uszkodzenia wynika z zaniedbań personelu medycznego i wykluczyły inne jego przyczyny. Biegli ocenili, że konsekwencje uszkodzenia nerwu pośladkowego są bardzo poważne, niesprawność nogi ma charakter trwały, a dolegliwości bólowe będą odczuwalne przez Klienta do końca życia.

Sąd, uwzględniając powyższe ustalenia, zasądził na rzecz Klienta Kancelarii całość roszczeń dochodzonych pozwem, tj. kwotę 300 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu i rozstrój zdrowia, w tym zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, kilkanaście tysięcy złotych tytułem odszkodowania, skapitalizowaną rentę w wysokości ponad 120 tys. złotych, a także kilkutysięczną miesięczną rentę. Same odsetki od roszczeń głównych to kwota ponad 120 tys. złotych. Ponadto ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość uzasadnione zostało opiniami biegłego fizjoterapeuty oraz biegłego psychologa.

Sąd podzielił stanowisko Kancelarii i uznał, że dochodzona kwota jest całkowicie usprawiedliwiona rozmiarem doznanej przez naszego Klienta krzywdy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powoda w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek – Wołosiuk

Inne wygrane sprawy