23 sierpnia 2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia nerwu pośladkowego.
Do zdarzenia doszło ponad 8 lat temu wskutek niewłaściwego użycia urządzenia do elektrokoagulacji podczas operacji urologicznej. Kancelaria zarzuciła placówce przede wszystkim niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu pacjentowi oraz niezachowanie należytej staranności przez personel medyczny podczas operacji. Zdaniem kancelarii poparzenie pośladka pacjenta i w rezultacie uszkodzenie nerwu pośladkowego do jakiego doszło, nie jest normalną konsekwencją schorzenia, które było przyczyną jego hospitalizacji.

W przedmiotowej sprawie powołani zostali biegli z zakresu oceny sprzętu i aparatury medycznej, neurolog oraz neurochirurg, a także biegły fizjoterapeuta i psycholog. Opinie biegłych wydane w sprawie jednoznacznie potwierdziły, że przyczyna uszkodzenia wynika z zaniedbań personelu medycznego i wykluczyły inne jego przyczyny. Biegli ocenili, że konsekwencje uszkodzenia nerwu pośladkowego są bardzo poważne, niesprawność nogi ma charakter trwały, a dolegliwości bólowe będą odczuwalne przez Klienta do końca życia.

Sąd, uwzględniając powyższe ustalenia, zasądził na rzecz Klienta Kancelarii całość roszczeń dochodzonych pozwem, tj. kwotę 300 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu i rozstrój zdrowia, w tym zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, kilkanaście tysięcy złotych tytułem odszkodowania, skapitalizowaną rentę w wysokości ponad 120 tys. złotych, a także kilkutysięczną miesięczną rentę. Same odsetki od roszczeń głównych to kwota ponad 120 tys. złotych. Ponadto ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość uzasadnione zostało opiniami biegłego fizjoterapeuty oraz biegłego psychologa.

Sąd podzielił stanowisko Kancelarii i uznał, że dochodzona kwota jest całkowicie usprawiedliwiona rozmiarem doznanej przez naszego Klienta krzywdy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powoda w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek – Wołosiuk

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..