22 września 2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także zwrot kosztów pogrzebu, zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 września 2023 r.
Po trwającym niemal sześć lat procesie, w którym swoje opinie złożyło kilku biegłych Sąd ostatecznie potwierdził, że Szpital ponosi odpowiedzialność za śmierć pacjenta.

Pacjent, który zgłosił się do Szpitala z bólem brzucha, był diagnozowany, operowany, a następnie wypisany do domu, mimo wyników badań wskazujących na stan zapalny. Zaledwie dwa dni po wypisie pacjenta przyjęto do Szpitala ponownie, już w stanie bardzo ciężkim, we wstrząsie i z niewydolnością wielonarządową; skierowano go na Oddział Intensywnej Terapii, gdzie po niespełna miesiącu zmarł.

Najważniejszy zarzut postawiony względem Szpitala, i potwierdzony przez biegłych dotyczył przedwczesnego wypisu pacjenta po pierwszej hospitalizacji – bez sprawdzenia, skąd u pacjenta wzięły się tak wysokie wskaźniki stanu zapalnego, bez potwierdzenia zakażenia i (w konsekwencji) bez podjęcia próby leczenia – co skutkowało rozwojem infekcji, doprowadzeniem do sepsy, wstrząsu i śmierci. Pacjent pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

Określając kwoty należnego zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę rozmiar krzywdy, jaka spotkała każdego z członków rodziny, cierpienie po stracie oraz wpływ utraty bliskiej osoby na tryb oraz jakość życia rodziny. Zasądzając nieco mniejsze zadośćuczynienie na rzecz jednego z dzieci Sąd wziął pod uwagę jego pełnoletniość, względne usamodzielnienie w dacie śmierci ojca, a także relatywnie najmniej zaburzoną, w porównaniu do pozostałych, linię życia.

Powodów reprezentowały mec. Karolina Kolary i mec. Jolanta Budzowska

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..