07 lipca 2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło do niedrożności przewodu pokarmowego, a w konsekwencji do konieczności przeprowadzenia operacji ratującej życie.
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zasądził na rzecz naszej Klientki łączną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 403.604,00 zł. Ponadto na rzecz powódki zasądzona została kwota 1.322,33 zł miesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Powołani w toku procesu biegli stwierdzili, że w podczas przeprowadzonego u powódki w 2000 r. zabiegu, doszło do zastosowania błędnej techniki operacyjnej. W trakcie wykonanej wówczas operacji brzusznej wszyto bowiem u pacjentki – bez żadnego uzasadnienia medycznego – siatkę polipropylenową w bezpośrednim kontakcie z jelitem. Co więcej, dobrano również nieprawidłowy rodzaj implantu, co dodatkowo zwiększało ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw związanych z jego obecnością w jamie otrzewnej, w tym rozwoju choroby zrostowej.

Kolejnym – kardynalnym – błędem popełnionym przez personel medyczny pozwanego szpitala, był brak odnotowania w dokumentacji medycznej wydanej pacjentce, informacji o wszyciu implantu w obrębie jamy brzusznej. Żaden z lekarzy leczących później powódkę, a także sama powódka, nie mieli więc wiedzy, że w jamie otrzewnej pacjentki znajduje się „ciało obce”, co w sposób zasadniczy wpłynęło na dalsze leczenie powódki.

Uzyskane w toku sprawy opinie biegłych nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że błędy stwierdzone w postępowaniu personelu medycznego pozwanego szpitala, doprowadziły do wieloletniego rozstroju zdrowia, a także znacznego uszkodzenia ciała powódki.

Jak bowiem stwierdzili biegli, wszyta u powódki w 2000 r. siatka polipropylenowa była przewlekłym stymulatorem procesów zapalnych w obrębie jamy brzusznej, które z kolei stały się przyczyną stopniowego pogorszenia się stanu zdrowia powódki podczas 19-letniego okresu od jej wszycia do jej usunięcia, w efekcie doprowadzając do konieczności wprowadzenia żywienia pozajelitowego, jako głównej formy odżywiania powódki.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Anna Znachowska.

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..