05 października 2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszego Klienta łączną kwotę w wysokości 279.343,71 zł.
Przyczynę wszczęcia postępowania odszkodowawczego w sprawie stanowił błąd operacyjny, polegający na doprowadzeniu do uszkodzeń narządów podczas wykonywania zabiegu, a także opóźnienie w rozpoznaniu powstałych urazów okołooperacyjnych, co doprowadziło do opóźnienia we wdrożeniu leczenia naprawczego.

Konsekwencją zaistniałych nieprawidłowości, była konieczność usunięcia uszkodzonych fragmentów jelit, co doprowadziło do wystąpienia u powoda zespołu krótkiego jelita.

Dzięki naszej inicjatywie sprawę udało się zakończyć na wczesnym etapie postępowania. Do rozmów ugodowych, które ostatecznie zakończyły się sukcesem i wypłatą na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, przystąpiliśmy bowiem już po złożeniu przez nas pozwu oraz wymianie pism przygotowawczych.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Anna Znachowska.

Inne wygrane sprawy