02 czerwca 2015

Wypadek samochodowy – ponad 700.000 zł na drodze ugody.

Kancelaria BFP prowadziła sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu jednej z ofiar poważnego wypadku samochodowego, do którego doszło w Gdyni w 2012 roku. Poszkodowanymi w tym wypadku byli – włącznie z klientem kancelarii – obywatele Stanów..

01 października 2014

Wypadek rowerzysty [10.2014r.]

Sprawa rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczyła wypadku rowerowego, który miał miejsce w 2009 r. Powód, wracając nocą z wycieczki rowerowej, na nieoświetlonym odcinku drogi wpadł w nieoznakowaną dziurę w jezdni i przewrócił się, doznając obrażeń..

17 lipca 2014

Zadośćuczynienie dla pasażera [07.2014]

W dniu 18 lipca 2014 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł pozytywny wyrok w sprawie poszkodowanego pasażera samochodu osobowego. Sąd zasądził na jego rzecz kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011..

30 marca 2014

Wygrana kancelarii w sprawie wypadku komunikacyjnego [03.2014]

Dnia 28 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia dwójki powodów (klientów kancelarii BFP) o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego. Do wypadku doszło z winy osoby..

05 grudnia 2013

Zadośćuczynienie dla poszkodowanej w wypadku rowerowym [11.2013]

Dnia 28 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz 21-letniej klientki kancelarii BFP kwotę 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz ustalił odpowiedzialność..

07 marca 2013

Wypadek samochodowy-śmierć młodej kobiety -wyrok [03.2013]

Dnia 5 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok na korzyść Klientów kancelarii w sprawie o zapłatę przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Postępowanie przed Sądem I instancji trwało niewiele ponad 2 lata. Sąd potwierdził,  że ubezpieczyciel..

20 października 2012

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym [10.2012]

Dnia 15 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie z powództwa Klienta Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy - pieszego poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, który na skutek wypadku doznał obrażeń głowy, barku oraz złamania..