13 marca 2012

Odszkodowanie za wadliwy najem [02. 2012]

W dniu 3 lutego br. Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił w całości apelację złożoną przez kancelarię w imieniu instytucji finansowej i przyznał klientowi kancelarii kwotę blisko 600 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku koniecznością wcześniejszego rozwiązania terminowej umowy najmu.

W dniu 3 lutego br. Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił w całości apelację złożoną przez kancelarię w imieniu instytucji finansowej i przyznał klientowi kancelarii kwotę blisko 600 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku koniecznością wcześniejszego rozwiązania terminowej umowy najmu. Przyznając odszkodowania sąd przychylił się do argumentów na których oparto żądanie pozwu i uznał, że wydatki poniesione na remont i adaptacje nowego lokalu wynajętego przez klienta kancelarii po tym jak został zmuszony wypowiedzieć umowę najmu z uwagi na fatalne warunki panujące w wynajmowanym lokalu, pozostają w normalnym związku przyczynowym z faktem przedterminowego rozwiązania najmu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził mec. Benedykt Fiutowski.

Inne wygrane sprawy