17 września 2012

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne noworodka [09.2012]

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 5 września 2012 roku zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę ponad 150 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesione wydatki w związku  z doznaną szkodą wyrządzoną przy porodzie w jednym z warszawskich szpitali, jak również kwotę 700 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz rentę wynoszącą kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 5 września 2012 roku zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę ponad 150 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesione wydatki w związku  z doznaną szkodą wyrządzoną przy porodzie w jednym z warszawskich szpitali, jak również kwotę 700 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz rentę wynoszącą kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wszystkie powyższe kwoty zostaną dodatkowo powiększone o odsetki ustawowe, zasądzone za czas trwania procesu. Małoletni powód został zakażony bakteriami Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli – biegli sporządzający opinię w niniejszej sprawie wskazali, że z wysokim prawdopodobieństwem do zakażenia musiało dojść w szpitalu po porodzie. Ponadto Sąd ustalił, że szpital dopuścił się niewłaściwej opieki medycznej nad noworodkiem, zwłoki w diagnostyce zakażenia oraz zwłoki w przekazaniu dziecka do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności. Na skutek zakażenia doszło u powoda do zapalenia opon mózgowych, a następnie do czterokończynowego mózgowego porażenia dziecięcego. Zakres doznanej szkody i krzywdy oraz dowody, zawnioskowane przez stronę powodową, uzasadniły uwzględnienie przez Sąd powództwa w  wysokości niemal 100 % dochodzonych w imieniu powoda przez Kancelarię roszczeń.

Małoletniego powoda reprezentowała w procesie mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy