28 marca 2014

Uszkodzenie kręgosłupa i błędna diagnoza [03. 2014]

W 2008 roku 59-letnia powódka, po upadku w mieszkaniu na skutek zachwiania równowagi, została przyjęta do jednego ze szpitali w województwie lubelskim, gdzie zdiagnozowano podwichnięcie kręgów w odcinku szyjnym kręgosłupa. Powódce przedstawiono dwa sposoby leczenia doznanego urazu – poprzez wykonanie wyciągu czaszkowego bądź poprzez wykonanie operacji. Powódka odmówiła zgody na leczenie wyciągiem czaszkowym, wyraziła natomiast zgodę na leczenie operacyjne. Z wykonaniem operacji jednak zwlekano i w końcu wypisano powódkę do domu.

W 2008 roku 59-letnia powódka, po upadku w mieszkaniu na skutek zachwiania równowagi, została przyjęta do jednego ze szpitali w województwie lubelskim, gdzie zdiagnozowano podwichnięcie kręgów w odcinku szyjnym kręgosłupa. Powódce przedstawiono dwa sposoby leczenia doznanego urazu – poprzez wykonanie wyciągu czaszkowego bądź poprzez wykonanie operacji. Powódka odmówiła zgody na leczenie wyciągiem czaszkowym, wyraziła natomiast zgodę na leczenie operacyjne. Z wykonaniem operacji jednak zwlekano i w końcu wypisano powódkę do domu. Nieustępujące dolegliwości bólowe i ograniczenie ruchomości spowodowały, że powódka po opuszczeniu szpitala, na własną rękę, rozpoczęła poszukiwania specjalistów, którzy podejmą się jej leczenia i przeprowadzą operację. Powódka pomimo poddania się operacji, z powodu znacznego upływu czasu od urazu, nie odzyskała pełnej sprawności.

W trakcie procesu sądowego szpital początkowo utrzymywał, że nie było podstaw do zastosowania wobec powódki leczenia operacyjnego, a leczenie takie zaproponowano „na wyrost”, później natomiast, że powódka odmówiła zgody również na leczenie operacyjne. Biegli opiniujący w sprawie jednoznacznie wskazali, że w przypadku powódki nie było podstaw do zastosowania wyciągu czaszkowego, a zasadnym było wykonanie operacji.

Kancelaria BFP, reprezentująca powódkę argumentowała dodatkowo, że zarówno zgoda na udzielenie świadczeń medycznych, jak i odmowa poddania się tym świadczeniom – w świetle obowiązujących przepisów prawa – powinny mieć formę pisemną, tymczasem w dokumentacji medycznej z leczenia powódki brak było pisemnej odmowy na wykonanie operacji.     

Dnia 25 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie, przed którym toczył się proces sądowy wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powódki od szpitala kwotę 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od września 2011 roku, a także kwotę 680,00 zł tytułem comiesięcznej renty na zwiększone potrzeby, począwszy od września 2011 roku wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto Sąd ustalił odpowiedzialność szpitala na przyszłość za skutki nieprawidłowości, jakich dopuścił się personel medyczny szpitala prowadząc leczenie powódki.

Z ramienia kancelarii BFP sprawą zajmowała się mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek. 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Inne wygrane sprawy

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...