07 kwietnia 2014

Kancelaria BFP po stronie ratowników medycznych [03.2014]

W dniu 28 marca br. zakończył się sukcesem proces karny, prowadzony z udziałem prawników kancelarii BFP przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.  Sprawa ta była o tyle nietypowa, że podczas gdy w postępowaniach dotyczących błędów medycznych, reprezentujemy pacjentów, to tym razem działaliśmy również w imieniu poszkodowanych, ale byli to ratownicy medyczni. 

W dniu 28 marca br. zakończył się sukcesem proces karny, prowadzony z udziałem prawników kancelarii BFP przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 Sprawa ta była o tyle nietypowa, że podczas gdy w postępowaniach dotyczących błędów medycznych, reprezentujemy pacjentów, to tym razem działaliśmy również w imieniu poszkodowanych, ale byli to ratownicy medyczni. 

 Mec. Jolanta Budzowska, jako pełnomocnik pro publico bono, wspierała pokrzywdzonych pracowników krakowskiego pogotowia ratunkowego, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych zostali znieważeni przez pacjenta. Jak ustalił sąd, pacjent podczas udzielania mu pomocy medycznej zachowywał się agresywnie i w wulgarnych słowach groził ratownikom pozbawieniem życia. W toku procesu sądowego pacjent usprawiedliwiał się zdenerwowaniem spowodowanym rzekomym brakiem profesjonalizmu ratowników i ich opieszałością. Załoga pogotowia – jak wskazał sąd – nie dała jednak pacjentowi żadnego pretekstu do takiego zachowania, sprawnie zapewniając mu wymaganą pomoc medyczną.

 W konsekwencji, sąd uznał, że pacjent dopuścił się popełnienia czynu zabronionego z art. 226 § 1 i z art. 190 § 1 kodeksu karnego i skazał go na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonywania przez ten czas nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

 

Inne wygrane sprawy