07 kwietnia 2014

Kancelaria BFP po stronie ratowników medycznych [03.2014]

W dniu 28 marca br. zakończył się sukcesem proces karny, prowadzony z udziałem prawników kancelarii BFP przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.  Sprawa ta była o tyle nietypowa, że podczas gdy w postępowaniach dotyczących błędów medycznych, reprezentujemy pacjentów, to tym razem działaliśmy również w imieniu poszkodowanych, ale byli to ratownicy medyczni. 

W dniu 28 marca br. zakończył się sukcesem proces karny, prowadzony z udziałem prawników kancelarii BFP przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 Sprawa ta była o tyle nietypowa, że podczas gdy w postępowaniach dotyczących błędów medycznych, reprezentujemy pacjentów, to tym razem działaliśmy również w imieniu poszkodowanych, ale byli to ratownicy medyczni. 

 Mec. Jolanta Budzowska, jako pełnomocnik pro publico bono, wspierała pokrzywdzonych pracowników krakowskiego pogotowia ratunkowego, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych zostali znieważeni przez pacjenta. Jak ustalił sąd, pacjent podczas udzielania mu pomocy medycznej zachowywał się agresywnie i w wulgarnych słowach groził ratownikom pozbawieniem życia. W toku procesu sądowego pacjent usprawiedliwiał się zdenerwowaniem spowodowanym rzekomym brakiem profesjonalizmu ratowników i ich opieszałością. Załoga pogotowia – jak wskazał sąd – nie dała jednak pacjentowi żadnego pretekstu do takiego zachowania, sprawnie zapewniając mu wymaganą pomoc medyczną.

 W konsekwencji, sąd uznał, że pacjent dopuścił się popełnienia czynu zabronionego z art. 226 § 1 i z art. 190 § 1 kodeksu karnego i skazał go na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonywania przez ten czas nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

 

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..