02 sierpnia 2015

Ciężki wypadek drogowy [07.2015]

W sierpniu 2011 r. klientki kancelarii, wówczas 16 i 17 letnie dziewczynki, zostały potrącone przez samochód, prowadzony z nadmierną prędkością przez młodego mężczyznę, znajdującego się pod wpływem alkoholu. Sprawca wypadku, nieudzieliwszy pomocy poszkodowanym, zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie odebrał sobie życie. Poszkodowane wskutek wypadku doznały poważnych wielomiejscowych i wielonarządowych obrażeń ciała, w tym urazów mózgu oraz złamań kości, a także urazu psychicznego.

W sierpniu 2011 r. klientki kancelarii, wówczas 16 i 17 letnie dziewczynki, zostały potrącone przez samochód, prowadzony z nadmierną prędkością przez młodego mężczyznę, znajdującego się pod wpływem alkoholu. Sprawca wypadku, nieudzieliwszy pomocy poszkodowanym, zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie odebrał sobie życie. Poszkodowane wskutek wypadku doznały poważnych wielomiejscowych i wielonarządowych obrażeń ciała, w tym urazów mózgu oraz złamań kości, a także urazu psychicznego. Poszkodowane przeszły liczne zabiegi operacyjne, były bardzo długo hospitalizowane i rehabilitowane. W sprawie wydane zostały liczne opinie, m.in. przez biegłego ortopedę, neurologa, chirurga, stomatologa oraz psychologa. Najdotkliwszym skutkiem wypadku jest padaczka pourazowa, na którą cierpi jedna z poszkodowanych. Dolegliwość ta skutkuje koniecznością nieustannej opieki osoby trzeciej. Wypadek i jego konsekwencje utrudniły znacznie edukację poszkodowanych. Z końcem lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz dwóch poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym klientek kancelarii, każdej z osobna, zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Łącznie zasądzone na rzecz poszkodowanych świadczenia wynoszą wraz z odsetkami obecnie blisko 900.000,00 zł. Sąd uwzględnił zarzut przyczynienia się poszkodowanych do doznanej szkody w 30 %, bowiem poszkodowane poruszały się niewłaściwą stroną jezdni. Przed wszczęciem postępowania sądowego towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest pozwanym w sprawie, wypłaciło dobrowolnie na rzecz klientek łącznie kwotę 95.000,00 zł zadośćuczynienia oraz jednej z poszkodowanych kwotę 2.205,00 zł na poczet renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódki przed sądem reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

 

Inne wygrane sprawy