15 października 2015

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Uszkodzenie barku - błędna interpretacja zdjęć RTG [9.2015]

W dniu 29 września 2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok (http://bf.com.pl/odszkodowania/uszkodzenie-barku-bledna-interpretacja-zdjec-rtg-92014-1) na korzyść poszkodowanej w skutek błędu medycznego pacjentki, reprezentowanej przez prawników kancelarii i zasądził na jej rzecz dodatkowo: 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami, 11.184,05 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami oraz 1.525,00 zł tytułem skapitalizowanej renty z ustawowymi odsetkami. Ponadto Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanych na przyszłość.

 Powódka wskutek błędnej diagnozy doznanego urazu barku i w efekcie wadliwego jego leczenia boryka się z silnymi dolegliwościami bólowymi oraz znacznym ograniczeniem ruchomości prawej ręki, co utrudnia jej wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego. Wykonana przez wysokiej klasy specjalistę i kosztowna reoperacja nie przyniosła poprawy stanu zdrowia. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, że – biorąc pod uwagę zwłaszcza problemy powódki w codziennym funkcjonowaniu – Sąd Okręgowy wadliwie ocenił zakres krzywdy powódki i w związku z tym przyznał zbyt niskie zadośćuczynienie. Sąd Apelacyjny uznał, że w ramach odszkodowania pozwani powinni zwrócić powódce także pełne koszty leczenia związane z reoperacją, bowiem gdyby leczenie u pozwanego było prawidłowe, to powódka nie musiałaby ponosić tych wydatków oraz różnicę pomiędzy kosztem zakupu nowego samochodu z manualną skrzynią biegów a kosztem zakupu nowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów i wyposażonego w podłokietnik. Zwiększając wysokość skapitalizowanej renty Sąd Apelacyjny uwzględnił pominięte przez Sąd Okręgowy, wskutek błędnych wyliczeń, wydatki na siłownię i fryzjera. Ustalając odpowiedzialność pozwanych na przyszłość Sąd Apelacyjny wskazał na trwałość skutków i przewidywane dalsze leczenie operacyjne (konieczność wszczepienia endoprotezy). Na skutek zmiany wyroku Sądu Okręgowego zmianie uległ na korzyść powódki również procentowy podział kosztów procesu między stronami.

 Łącznie powódka otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 150.000,00 zł, odszkodowanie w wysokości blisko 30.000,00 zł, skapitalizowaną rentę w wysokości blisko 2.400,00 zł oraz comiesięczna rentę w wysokości 250,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od wszystkich zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu.

 Apelacja pozwanego ubezpieczyciela została oddalona w całości, pozwany szpital nie składał apelacji. 

 

Wyrok jest prawomocny.

 

 Powódkę przed sądem reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek.

Inne wygrane sprawy