30 listopada 2015

Odpowiedzialność odszkodowawcza placówki medycznej [11.2015]

W dniu 26 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz poszkodowanej wskutek zaniedbań personelu medycznego pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii, 125.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 594,14 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu. Ponadto, Sąd ustalił, że pozwana placówka medyczna będzie odpowiedzialna za dalsze szkody u poszkodowanej, które mogą ujawnić się w przyszłości, jako następstwa przebiegu leczenia u pozwanego.

W dniu 26 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz poszkodowanej wskutek zaniedbań personelu medycznego pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii, 125.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 594,14 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu. Ponadto, Sąd ustalił, że pozwana placówka medyczna będzie odpowiedzialna za dalsze szkody u poszkodowanej, które mogą ujawnić się w przyszłości, jako następstwa przebiegu leczenia u pozwanego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pozwanej placówki medycznej wobec powódki spoczywa na pozwanym Szpitalu z uwagi na wykonanie go w warunkach bezprawności. Powódka nie została poinformowana o możliwości wystąpienia perforacji przełyku podczas zabiegu ezofagoskopii, a więc zgoda na zabieg nie była w pełni świadoma, a ponadto powódka godziła się na wykonanie zabiegu jedynie w obrębie krtani, a zatem zakres zgody został przekroczony. Sam zabieg ezofagoskopii również nie został właściwie przeprowadzony. Lekarz wykonująca zabieg ezofagoskopii nie zachowała należytej staranności i zamiast usunąć kość tkwiącą w górnej części przełyku zepchnęła ją niżej, a ta skaleczyła błonę śluzową przełyku, doprowadzając do perforacji przełyku – ciężkiego schorzenia, wiążącego się z zagrożeniem życia. W konsekwencji powódka musiała przejść skomplikowaną operację torakochirurgiczną, co nie pozostało bez wpływu na jej stan zdrowia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy