30 kwietnia 2017

Odszkodowanie za upadek na oblodzonej ulicy – 04.2017

Sąd Okręgowy w Krakowie w kwietniu 2017 roku zasądził na rzecz klientki kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy kwotę ponad 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty wraz z odsetkami ustawowymi za doznane przez powódkę szkody wynikające z upadku na nieodśnieżonej jezdni.

Sąd Okręgowy w Krakowie w kwietniu 2017 roku zasądził na rzecz klientki kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy kwotę ponad 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty wraz z odsetkami ustawowymi za doznane przez powódkę szkody wynikające z upadku na nieodśnieżonej jezdni.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: powódka w sezonie zimowym poruszała się pieszo drogą znajdującą się pod zarządem strony pozwanej. Mimo zachowania ostrożności, powódka podczas przechodzenia przez ulicę poślizgnęła się i doznała ciężkiego złamania nogi, które skutkowało długotrwałym leczeniem oraz kilkunastomiesięczną niezdolnością do pracy powódki. Do upadku doszło na skutek śniegu i oblodzenia zalegającego na jezdni. Sprawa miała charakter wysoce sporny – strona pozwana nie uznawała swojej odpowiedzialności zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, a nawet negowała, czy do wypadku w ogóle doszło na terenie objętym jej zarządem.

Skład orzekający podzielił stanowisko strony powodowej i uznał odpowiedzialność strony pozwanej, pod której zarządem znajdowała się droga na której doszło do wypadku. Sąd wskazał, że z materiału dowodowego wynika, iż stan chodników i ulic nie był utrzymany w odpowiednim stanie, mimo że wymagały tego warunki pogodowe, co skutkowało aktualizacją odpowiedzialności zarządcy drogi za upadek powódki. 

Wyrok Sądu jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy