06 grudnia 2018

Błędna diagnoza - trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanej placówki medycznej i jej ubezpieczyciela na rzecz powoda – młodego 22-letniego mężczyzny zadośćuczynienie w wysokości 100.000,00 zł wraz z odsetkami, które za czas trwania procesu wynoszą blisko 45.000,00 zł.
W przedmiotowej sprawie poszkodowany pacjent na skutek błędnej diagnozy lekarskiej doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty jednego jądra w wieku 16 lat. Lekarz pełniąca dyżur weekendowy w placówce medycznej nie rozpoznała skrętu jądra, schorzenia wymagającego natychmiastowej interwencji chirurgicznej i odesłała pacjenta do domu z zaleceniem kontroli w POZ po weekendzie. Biegły urolog opiniujący w sprawie nie miał wątpliwości co do popełnionego przez lekarza błędu medycznego. Pozwani zarówno w procesie sądowym jak i przedsądowym próbowali natomiast wykazać, że poszkodowany przyczynił się do doznanej szkody zbyt późno zgłaszając się do lekarza. Sąd stanowiska pozwanych nie podzielił.

Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowanego pacjenta przed sądem reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy