25 lipca 2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został oddany do badania histopatologicznego.
Wynik badania, jaki otrzymał pacjent, był uspokajający, stwierdzono jedynie guzkowate zapalenie powięzi. Lekarz napisał także, że zmianę usunięto z odpowiednim marginesem. Niestety, po roku od tego zabiegu wygląd operowanego miejsca nadal budził niepokój pacjenta.

Kolejne badania zakończyły się postawieniem innej diagnozy: czerniak. Lekarze zarządzili więc weryfikację badania wycinka pobranego rok wcześniej. Okazało się, że już wtedy należało ocenić, że zmiana, która została wycięta, była w istocie naciekiem nowotworu złośliwego, jak również, że zmiany nie usunięto z marginesem zdrowych tkanek.

Niewątpliwie z powodu błędnego zdiagnozowania wycinka w pierwszym badaniu histopatologicznym powód nie mógł dowiedzieć się odpowiednio wcześnie, że cierpi na chorobę nowotworową. Doszło do znacznego opóźnienia w leczeniu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując sprawę na skutek apelacji ubezpieczyciela pozwanego szpitala, nie miał wątpliwości, że zasądzona wcześniej kwota 60 tys. zł. nie jest kwotą zawyżoną, jak twierdził zakład ubezpieczeń.
Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta w postaci:

- prawa pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia
- prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
- prawa pacjenta do świadczeń udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym, powinno być wysokie, a nie symboliczne.

Sąd, podzielając pogląd prawników z kancelarii BFP, reprezentujących powoda, i Sądu I instancji podkreślił, że w pozwanym szpitalu doszło do rażącego naruszenia praw pacjenta:

„Patomorfolog dokonując badania histopatologicznego powinien wziąć pod uwagę (wykluczyć) możliwy, najbardziej niekorzystny dla pacjenta wariant diagnostyczny typ akralny czerniaka złośliwego, a dalej dla pełnej diagnostyki lekarz powinien wykonać badanie immunohistochemiczne lub poprosić o konsultację preparatów w ośrodku o wyższej referencyjności, których to czynności patomorfolog zaniechał.”

Wyrok jest ostateczny.

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

06.06.2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta..