23 września 2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny już na etapie postępowania likwidacyjnego.
Stan faktyczny sprawy dotyczy błędnego przepisania leku podczas teleporady odbywającej się w trakcie stanu epidemii związanego z COVID-19.
Ordynujący antybiotyki lekarz zignorował zgłaszane przez pacjentkę wcześniejsze reakcje alergiczne na środki zawierające penicylinę. Po przyjęciu przepisanego leku poszkodowana doznała wstrząsu anafilaktycznego, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przedsądowego ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił na rzecz pacjentki kwotę blisko 90 tys. zł. Postępowanie jest kontynuowane odnośnie naszego żądania zapłaty miesięcznej renty.

Możliwość dochodzenia dalszych roszczeń – na drodze sądowej lub pozasądowej jest otwarta, a wypłacona kwota już na tym etapie może pomóc klientce naszej kancelarii w niezbędnej rehabilitacji oraz złagodzić częściowo doznane cierpienia.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy