21 października 2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię od siedmiu lat. W jej trakcie przesłuchano wielu świadków, a także sporządzono szereg opinii biegłych, w tym z zakresu ginekologii i położnictwa, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz opinię z zakresu fizjoterapii.
Sprawa ta dotyczyła naszego Klienta – kilkuletniego chłopca, który w wyniku niedostatecznego nadzoru nad porodem oraz niewykonania cesarskiego cięcia urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy, w wyniku czego dziś jest dzieckiem niepełnosprawnym, z mózgowym porażeniem dziecięcym – a także dotyczyła jego najbliższych, którzy z ogromną determinacją walczą o godne życie syna i brata, będąc dla niego ogromnym wsparciem.

Po przeprowadzeniu wyczerpującego postępowania dowodowego Sąd uznał odpowiedzialność pozwanego szpitala (a także zakładu ubezpieczeń) za w pełni uzasadnioną, zasądzając na rzecz poszkodowanego chłopca zadośćuczynienie w kwocie 1,2 mln zł. Powodowi przyznano także odszkodowanie i rentę na pokrycie jego potrzeb, związanych szczególnie z procesem leczenia i rehabilitacji oraz z okresową wymianą niezbędnego sprzętu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że już w trakcie procesu zakład ubezpieczeń na podstawie postanowienia Sądu o zabezpieczeniu wypłacał powodowi tzw. rentę tymczasową, co umożliwiło bieżące sfinansowanie niektórych ważnych dla dziecka terapii.

W zapadłym wyroku Sąd zasądził również zadośćuczynienie w kwocie od 150 000 zł do 200 000 zł na rzecz brata i rodziców naszego Klienta. Warto podkreślić, że takie rozstrzygnięcie Sąd wydał w sytuacji, w której wielu poszkodowanych pacjentów oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy wniosków Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Finansowego, zmierzających do rozstrzygnięcia rozbieżności w aktualnym orzecznictwie i ostatecznego potwierdzenia, że w tak szczególnych sytuacjach, w jakiej znaleźli się nasi Klienci, także najbliższej rodzinie pacjenta przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Liczymy na to, że dzisiejszy wyrok stanie się w tym zakresie dobrym prognostykiem na przyszłość!

Poszkodowanych reprezentowały mec. Karolina Kolary oraz mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy