28 stycznia 2021

Błąd pielęgniarki - zadośćuczynienie za śmierć dziecka

27 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację pozwanego SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia im. Jana Pawła II w Katowicach od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w dniu 26 września 2019 r. i przyznał rację rodzicom, rodzeństwu i babci sześciomiesięcznej Zosi, która zmarła w 6 marca 2015 roku po błędnym podaniu leku przez pielęgniarkę GCZD w Katowicach.
Tym samym zakończyło się trwające 4 lata postępowanie cywilne. Sąd zasądził członkom rodziny zmarłego dziecka wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie: po 250 tys. zł. dla rodziców oraz po 50 tys. zł. dla rodzeństwa i babci.

Wcześniej sprawa została rozstrzygnięta na drodze karnej: w dniu 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok karny w I instancji, a 6 listopada 2020 r. w II instancji (po apelacji obrońców). Pielęgniarka została uznana winną nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka na skutek pomylenia wejść: lek, który miał być podany do sondy do żołądka, wstrzyknęła do wenflonu (dożylnie).

Oskarżonej wymierzono pierwotnie karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, a także karę grzywny oraz środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu na okres 5 lat. Dodatkowo oskarżoną obciążono kwotą około 50.000 zł kosztów procesu, których kwota wynika w znacznej mierze z długotrwałości procesu.

Sąd odwoławczy częściowo zmienił ten wyrok: skrócił okres próby (warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności) z 5 do 3 lat i uchylił zakaz wykonywania zawodu. Oskarżona musi zapłacić dodatkowo koszty postępowania apelacyjnego.


Rodzinę zmarłego dziecka w obu procesach reprezentowali mec. Jolanta Budzowska i mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy