mec. Andrzej Kusch

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku. W latach 2015 - 2017 odbyta aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2018 roku zdany egzamin radcowski oraz uzyskany wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2014 - 2016 ukończone studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowości i Finansów.

W Kancelarii BFP zajmuję się przede wszystkim sprawami odszkodowawczymi, które w większości przypadków dotyczą skutków błędów medycznych i wypadków komunikacyjnych. Posiadam znaczne doświadczenie procesowe zdobyte podczas licznych rozpraw przed sądami powszechnymi w całej Polsce oraz w innych sytuacji wymagających reprezentacji prawnej naszych klientów. By zapewnić najlepszą możliwą jakość świadczonych usług, nie ustaję w zdobywaniu dalszego wykształcenia oraz doświadczenia, o czym świadczą studia podyplomowe ukończone obroną pracy dotyczącej analizy finansowej podmiotu leczniczego.

Po pracy spędzam czas wolny aktywnie, ponieważ jako były reprezentant Polski w szpadzie lubię sport.