16 sierpnia 2021

Wyrok karny – wstrząs anafilaktyczny

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zapadł wyrok sądu karnego w sprawie naszej Klientki, reprezentowanej przez Kancelarię zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Sprawa dotyczyła Pacjentki, u której doszło do wstrząsu anafilaktycznego.
Lekarz rodzinny, w związku z postawioną u Pacjentki diagnozą anginy i ropnia okołomigdałkowego, zlecił antybiotyk w formie zastrzyku. Zastrzyk został podany bezpośrednio po konsultacji lekarskiej, w przychodni, przez pielęgniarkę. Po podaniu antybiotyku zaczął się u niej rozwijać wstrząs anafilaktyczny.

Pielęgniarka wezwała obecnego w przychodni lekarza, który zlecił podanie Pacjentce Dexavenu, a gdy jej stan nadal się pogarszał i Pacjentka traciła przytomność, nakazał wezwanie karetki Pogotowia.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zespół ratownictwa medycznego stacjonował naprzeciwko przychodni i lekarz karetki przybiegł pieszo, zanim jeszcze karetka zdążyła dojechać. Mimo to przed jego przybyciem Pacjentka straciła przytomność i przestała oddychać. Lekarz karetki natychmiast rozpoznał u Pacjentki wstrząs anafilaktyczny i nakazał natychmiastowe podanie adrenaliny – która, jak się okazało, pozostawała w zasobach Przychodni i mogła być podana znacznie wcześniej.

Podjęte następnie czynności resuscytacyjne pozwoliły uratować życie Pacjentki, wymagała ona jednak długiej hospitalizacji oraz intensywnej terapii i żmudnej rehabilitacji; Pacjentka nigdy nie wróciła do pełni sił.

W opinii biegłych sporządzonej na potrzeby postępowania karnego stwierdzono, że zaniechanie niezwłocznego podania Pacjentce przez zespół Przychodni adrenaliny stanowiło istotne uchybienie, które naraziło Pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

W wydanym wyroku sąd karny, uznawszy bezsprzeczną winę oskarżonej lekarki Przychodni, orzekł wobec niej o warunkowym umorzeniu postępowania, wyznaczając okres próby – zasądził również na rzecz poszkodowanej Pacjentki nawiązkę w kwocie 25 000 zł oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy