15 lipca 2022

Błąd okołoporodowy – niedotlenienie – skuteczna apelacja kancelarii BFP!

W dniu 14 lipca 2022 r., po 9 latach procesu, zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę na rzecz małoletniego powoda w związku ze szkodą doznaną w następstwie nieprawidłowo prowadzonego porodu.
O sprawie informowaliśmy po raz pierwszy przy okazji wyroku Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 7 stycznia 2020 r.

Na skutek apelacji obu stron, sprawa była rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sąd, po uzupełnieniu postępowania dowodowego o dalsze opinie biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii, doszedł do przekonania, że związek przyczynowy między niedotlenieniem okołoporodowym, a rozpoznaną u powoda niepełnosprawnością uznać należy – tak jak to uczynił Sąd I instancji - za wykazany z dostatecznym stopniem prawdopodobieństwa.

Ostatecznie zatem wyrok sądu I instancji został – co do zasady – utrzymany, natomiast jego zmiany sprowadzały się głównie do zasądzenia na rzecz powoda dalszych kwot. W imieniu naszego Klienta wygraliśmy postępowanie apelacyjne w 93%!

Wyrok jest prawomocny.

Powoda reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy