25 kwietnia 2023

Błąd lekarski – zadośćuczynienie za nierozpoznanie skrętu jądra

W dniu 24 kwietnia 2023 r. przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie została prawomocnie zakończona sprawa, w której poszkodowany pacjent uzyskał rekompensatę za doznaną szkodę na zdrowiu wskutek nieprawidłowości w leczeniu przez szpital.
Sąd Apelacyjny, na skutek apelacji przygotowanej przez kancelarię BFP, zasądził na rzecz pacjenta dodatkowo kwotę 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, a także część kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję. Łącznie poszkodowany pacjent otrzyma kwotę ponad 167 tys. zł.

Poszkodowany pacjent, to młody mężczyzna, który w wieku 33 lat, na skutek nierozpoznania przez szpital ostrej moszny i w konsekwencji skrętu jądra, a następnie niewdrożenia właściwego leczenia, doznał atrofii jądra. Jądro sukcesywnie zanika, tworząc bliznowaty, zniekształcony narząd, który utracił zupełnie swoją funkcjonalność. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny, ogłaszając wyrok, nie można tracić z pola widzenia, że choć nie doszło do amputacji jądra, to poszkodowany pacjent, podobnie jak w przypadkach, gdy dochodzi do amputacji, może mieć ograniczone możliwości prokreacji, a nadto – ze względów estetycznych – również doznaje krzywdy. Zdarzenia, których doświadczył poszkodowany pacjent wywarły także silny negatywny wpływ na jego psychikę, co wymagało wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy