09 kwietnia 2010

Jolanta Budzowska - "Działania niepożądane produktu leczniczego - obowiązek monitorowania i raportowania. Ochrona danych osobowych.", Portal internetowy PrawoiMedycyna.PL - 11.04.2010

Jolanta Budzowska - "Działania niepożądane produktu leczniczego - obowiązek monitorowania i raportowania. Ochrona danych osobowych.", Portal internetowy PrawoiMedycyna.PL - 11.04.2010

19 luty 2010

dr Anna Miśtal - "Spadkobranie nieruchomości położonych w Polsce, którymi spadkodawca rozrządził w testamencie sporządzonym za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem testamentów sporządzonych w Anglii i Walii", http://www.bf.com.pl/ - 19.02.2010

dr Anna Miśtal - "Spadkobranie nieruchomości położonych w Polsce, którymi spadkodawca rozrządził w testamencie sporządzonym za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem testamentów sporządzonych w Anglii i Walii", http://www.bf.com.pl/  - 19.02.2010

02 luty 2010

Rozmowa z Mec. Jolantą Budzowską - "Zapobieganie działaniom niepożądanym", Świat Przemysłu Farmaceutycznego – 2/2010

Rozmowa z Mec. Jolantą Budzowską -  "Zapobieganie działaniom niepożądanym", Świat Przemysłu Farmaceutycznego – 2/2010

07 grudnia 2009

Rozmowa z Mec. Jolantą Budzowską - „Trudno wygrać ze szpitalem”, Rzeczpospolita - 07.12.2009

Rozmowa z Mec. Jolantą Budzowską  - "Trudno wygrać ze szpitalem", Rzeczpospolita - 07.12.2009

26 kwietnia 2009

Michał Sikora, Jolanta Budzowska - "Wypowiedzenie czynszu najmu", Dziennik - 28.04.2009

Michał Sikora, Jolanta Budzowska - "Wypowiedzenie czynszu najmu", Dziennik - 28.04.2009

31 marca 2009

Jolanta Budzowska, Tomasz Wolicki - "Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania rejestracyjnego produktu leczniczego w świetle przepisu art. 19 ust. 1 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę Prawo Farmaceutyczne" - Świat Przemysłu Farmaceutycznego, Nr

Jolanta Budzowska, Tomasz Wolicki - "Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania rejestracyjnego produktu leczniczego w świetle przepisu art. 19 ust. 1 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę Prawo Farmaceutyczne" - Świat Przemysłu Farmaceutycznego, Nr 4/2009

05 marca 2002

Jolanta Budzowska - "Liczyć tygodnie i kapitał", Rzeczpospolita - 5.03.2002

Jolanta Budzowska - "Liczyć tygodnie i kapitał", Rzeczpospolita - 5.03.2002

02 stycznia 2002

Jolanta Budzowska - "Właściciel a posiadacz in statu usucapiendi", Monitor Prawniczy nr 01/2002 s. 22

Jolanta Budzowska - "Właściciel a posiadacz in statu usucapiendi", Monitor Prawniczy nr 01/2002 s. 22